Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

26 / 02
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017
26 / 03
Chung khảo cuộc thi SVBK năm 2017 - Sinh viên khởi nghiệp
Xem tất cả

Tuyển sinh Tuyển sinh

Đại học
Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội : Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6  của Quy chế...
Xem chi tiết
Sau Đại học
Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện...
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN