Lịch công tác

Lịch công tác 22

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 22 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 08h00 tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. H.M.Sơn) chủ trì họp giao ban lãnh đạo đơn vị cấp 2. TP: BGH, Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 2. Kính mời Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường, Bí thư ĐTN Trường.
THỨ 3

+ 09h00 tại C2-204: Đảng ủy Trường gặp mặt các đồng chí Đảng viên nghỉ chế độ từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017. TP Theo giấy mời.

+ 10h00 tại phòng Hội thảo C2: Gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ từ tháng 3/2016 đến tháng 1/2017. TP: Theo giấy mời.
THỨ 4

+ 09h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.Q.Thắng) tiếp Lãnh đạo Trường ĐH Pai Chai (Hàn Quốc). Phòng HTQT chuẩn bị.

+ 17h00 tại C1-222: BGH (PGS. P.H.Lương) chủ trì tổng kết công tác phong trào TDTT của Hội năm 2016 và bàn phương hướng hoạt động năm 2017. TP: Theo giấy mời. 

THỨ 5

+ 08h30 tại Hội trường C2: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phần: Hội đồng trường, Lãnh đạo các Khoa, Viện từ Phó trưởng Bộ môn trở lên; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm từ cấp phó trở lên; Cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên;TV Đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Bùi Văn Chinh, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp từ sinh khối cho động cơ diesel phát điện cỡ nhỏ”. Mã số: 62520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thanh, chuyên ngành: Công nghệ sinh học. Đề tài: “Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su”. Mã số: 62420201. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h30 tại C1-222: Họp hội đồng KH-ĐT Trường. TP: Theo giấy mời.

THỨ 6

+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phùng Thị Thủy, chuyên ngành: Công nghệ sinh học. Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes và phân tích đặc điểm dịch tễ học phân tử của chủng phân lập được trong một số thực phẩm có nguy cơ cao trên thị trường Việt Nam”. Mã số: 62420201. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: