Phát huy truyền thống và thế mạnh trong hợp tác, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác học thuật theo chiều sâu, nhằm đem lại các hiệu quả thiết thực cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn lực cán bộ. Đến nay, Trường ĐHBK Hà Nội luôn chủ động thiết lập và mở rộng mối quan hệ hợp tác đa chiều về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với trên 250 trường Đại học, Viện nghiên cứu, Tổ chức quốc tế, Tập đoàn… Trong đó, có những trường ĐH hàng đầu thế giới như trường ĐH TU Dresden - Đức, ĐH Quốc gia Grenoble INP - Pháp, ĐH Uppsala - Thụy Điển, ĐH Ghent - Bỉ, ĐH California San Diego - Hoa Kỳ, ĐH Adelaide – Úc, Viện Khoa học công nghệ quốc gia Ulsan - Hàn Quốc, ĐH Osaka - Nhật Bản,...
Châu Á
Ấn Độ

SRM Institute of Science and Technology 

- Trao đổi sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Đài Loan

National Cheng Kung University

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

National Central University

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

National Chiao Tung University

- Hợp tác đào tạo ngành ICT

National Kaohsiung University of Applied Sciences

- Trao đổi sinh viên

- Tổ chức các CT nghiên cứu chung

- Trao đổi dữ liệu học thuật

- Chương trình Dual Degree

National Tsinghua University

- Đồng hướng dẫn Tiến sĩ ngành khoa học Vật liệu

National Taiwan University

- Đào tạo song bằng Thạc sĩ

- Đồng hướng dẫn cử nhân

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Yuan Ze University

- Trao đổi sinh viên

- Tổ chức các chương trình nghiên cứu chung

- Trao đổi dữ liệu học thuật

- Cung cấp học bổng, cơ hội thực tập và nhận tư vấn

- Công tác thực hiện các chương trình giáo dục đào tạo

Feng Chia University

- Trao đổi sinh viên

- Phát triển các dự án trao đổi học thuật chung

- Trao đổi dữ liệu học thuật

- Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo

Malaysia

University Technology Malasia

- Thỏa thuận chung

Trung Quốc
China University of Mining and Technology

Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh nghiên cứu đề tài chung

 

Thái Lan
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi cán bộ học giả

- Hoạt động nghiên cứu đào tạo chung

- Tổ chức hội thảo hội nghị, các trương trình giáo dục ngắn hạn

- Trao đổi dữ liệu học thuật

- Chương trình Dual degree và Joint degree

Thammasat University

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi cán bộ học giả

- Hoạt động nghiên cứu đào tạo chung

- Tổ chức hội thảo hội nghị

- Trao đổi dữ liệu học thuật
Nhật Bản
Akita University

- Thỏa thuận chung

Chiba Institute of Technology

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Doshisha University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

General Incorporated Association Medical Environment Reproductive Research Organization

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Gifu University

- Thỏa thuận chung

Graduate School of Engineering Osaka University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung và trao đổi thông tin

Hosei University

Thỏa thuận chung

Infinity Blockchain Labs CO., LTD

Hợp tác Nghiên cứu

Kagawa University

Thỏa thuận chung

Kanto Gakuin University

- Thỏa thuận chung

Kobe University

- Thỏa thuận chung

Osaka University - Thỏa thuận chung
Hàn Quốc

Cheongju University

- Thỏa thuận chung

Chonnam National University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Chungnam National University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

College of Engineering, Inha University

- Thỏa thuận chung

College of Engineering, Korea University

- Thỏa thuận chung

Daegu University of Science and Technology

- Thỏa thuận chung

Dankook University

- Thỏa thuận chung

FEP Convergence Research Center

- Thỏa thuận chung

Hanyang University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Kangwon National University

- Thỏa thuận chung

Korea University of Science and Technology

- Thỏa thuận chung

Kyungpook National University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Multicampus Korea

- Thỏa thuận chung

Pohang University of Science and Technology

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Sejong University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Seoul Cyber University

- Dự án Đại học Điện tử ASEAN

Seoul National University of Science and Technology

- Đồng tổ chức chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ

Soongsil univeristy

- Thỏa thuận chung

SungKyunKwan University

- Thỏa thuận chung

SunMoon University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức chương trình trao đổi văn hóa và ngôn ngữ

The Korean Institute of Communication and Information Sciences

- Hợp tác nghiên cứu lĩnh vực Điện tử Viễn thông

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Ulsan National Institute of Science and Technology

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

-  Hợp tác nghiên cứu chung;

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Ulsan University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Yeungjin Cyber college

- Hợp tác xây dựng các chương trình E-learning

Yonsei University

- Hợp tác nghiên cứu lĩnh vực Điện-điện tử

 
Lào

National University of Laos

- Trao đổi cán bộ/ sinh viên

- Hoạt động nghiên cứu đào tạo chung

- Tổ chức hội thảo hội nghị

- Trao đổi dữ liệu học thuật

- Chương trình Joint Progam of Master degree

Singapore

Temasek Polytechnic

- Trao đổi sinh viên trong khuôn khổ chương trình TFI Scale

Châu Âu
Áo

Johannes Kepler University Linz

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

University of Innsbruck

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Natural Resources and Applied Life Sciences

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

- Hợp tác nghiên cứu chung

Upper Austria University of Applied Sciences

- Trao đổi sinh viên

Vienna University of Economics and Business

- Staff and student exchange

- Joint summer course

- Đối tác Erasmus+

Vienna University of Technology

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo

Nga

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping

- Thỏa thuận chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Far Eastern Federal University

- Thỏa thuận chung

Moscow Polytech University

- Thỏa thuận chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

National Research Nuclear University (MEPhI)

- Thỏa thuận chung

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseeev

- Thỏa thuận chung

Saint Petersburg State Electrotechnical University (LETI)

- Thỏa thuận chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Vương quốc Anh

British Council

- Các dự án nâng cao năng lực cán bộ và quản trị trường Đại học

Cambridge University

- Các dự án đào tạo, cấp chứng chỉ Anh ngữ Cambridge

Coventry University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác đào tạo khóa Thạc sĩ Đổi mới và tinh thần khởi nghiệp

GCRF - Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu - Các dự án nâng cao chất lượng Đại học

Plymouth Marjon University

- Đào tạo song bằng Cử nhân Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

University of Glasgow

- Thỏa thuận chung

University of Northampton

- Đào tạo song bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

University of Sussex

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Strathclyde

- Thỏa thuận chung

Lithuania

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

- Đối tác Erasmus+

Thụy Điển

Uppsala University

- Hợp tác đào tạo cử nhân công nghệ thông tin

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

Halmstad University

- Trao đổi sinh viên

Italia

Politecnico di Milano

- Thỏa thuận chung

Politecnico di Torino

- Hợp tác đào tạo

- Xây dựng trung tâm Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đối tác Horizon 2020 & Erasmus+

Sapienza University of Rome

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đối tác Erasmus+

The Istituto Superiore Mario Boella-ISMB

- Research collaboration

- Horizon 2020 partner

University of Brescia

- Thỏa thuận chung

University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE)

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đối tác Erasmus+

University of Trento

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Research collaboration

- Đối tác Erasmus+

Pháp

Ambassade France au Vietnam

- Thỏa thuận chung

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers (CNAM)

- Thỏa thuận chung

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)

- Thỏa thuận chung

ECAM Lyon

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

ECAM-EPMI

- Thỏa thuận trao đổi cán bộ / sinh viên

Ecole Normale Superieure Paris-Saclay

- Thỏa thuận chung

ESME Sudria

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Grenoble INP Institut

- Đào tạo song bằng KSCLC ngành CNTT và Tin học Công nghiệp

- Đào tạo song bằng ngành Thiết kế và Quản lý Hệ thống thông tin

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

HESAM Université

- Thỏa thuận chung

INP Bordeaux

- Thỏa thuận chung

INSA Toulouse

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Institut Mines-Télécom (IMT)

- Thỏa thuận chung

Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA)

- Thỏa thuận chung

Telecom ParisTech

- Đào tạo song bằng ngành Điện tử Viễn thông

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Université d'Artois

- Thỏa thuận chung

Université de Bourgogne

- Thỏa thuận chung

Université de Lorraine

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Université de Perpignan Via Domita (UPVD)

- Hợp tác nghiên cứu lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Kinh tế Quản lý và Tiếng Pháp

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Đối tác Erasmus+

Université de Poitiers

- Thỏa thuận chung

Université de Toulon

- Thỏa thuận chung

University of Nantes

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Orleans

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi cán bộ giảng dạy và các nhà nghiên cứu

Tây Ban Nha

Alliance 4 Universities

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

Complutense University of Madrid

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

Universidade de Alicante

- Đối tác Dự án Erasmus+ KA2 : V2WORK

Universidade de Vigo

- Thỏa thuận chung

Universitat Politècnica de Catalunya

- Hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu NAVIS

Universitat Politècnica de València

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

Romania

National Research and Development Institute for Animal Biology and Nutrition

- Thỏa thuận chung

Phần Lan

Lapeenranta University of Technology

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Ba Lan
The AGH University of Science and Technology (AGH-UST)

- Thỏa thuận chung

- Hợp tác nghiên cứu chung

The International University of Logistics and Transport (IULT)

- Thỏa thuận chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Opole

- Đối tác Erasmus +

Bỉ

Ghent University

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Đối tác Erasmus+

Katholieke Universiteit te Leuven

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

 (lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ)

Vrije Universiteit Brussel

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Đối tác Erasmus+

Đức

DAAD

- Trao đổi cán bộ

- Trung tâm Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt Đức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Julius Maximilian University of Wurzburg

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Viễn thông

- Hợp tác đào tạo chương trình tiên tiến Điện tử viễn thông

Konstanz University of Applied Sciences

- Thỏa thuận chung

Leibniz Universitat Hannover

- Đào tạo song bằng cử nhân Điện tử viễn thông

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

OTH Regensburg

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Technical University of Dortmund

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Technical University of Munich

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

TU Dresden

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

-  Tham gia dự án nâng cao năng lực Erasmus+ KA2

University of Bonn

- Thỏa thuận chung

University of Leipzig

- Đào tạo song bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

University of Rostock

- Đào tạo song bằng Thạc sỹ ngành Hóa

Na Uy

Adger University

- Hợp tác nghiên cứu chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Turku University

- Dự án Erasmus + KA2 về khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin

Luxembourg

University of Luxembourg

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Research collaboration (focused fields: ICT, EE, ET)

Hungary
Budapest University of Technology and Economics 

- Thỏa thuận chung

Hà Lan

Saxion University of Applied Sciences

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

(in Textile & Germent)

University of Twente

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

Cộng hòa Séc

Brno University of Technology 

- Thỏa thuân

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

Czech Technical University in Prague

- Thỏa thuân

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

Masaryk University

- Đối tác Erasmus+

Technical University of Liberec 

- Thỏa thuân chung

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu chung

University of Hradec Kralove

- Thỏa thuận chung

Bồ Đào Nha

"MERGING VOICES CONSORTIUM (MV):

- Universidade Nova de Lisboa

- Universidade do Porto, Universidade do Algarve

- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro "

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

The University of Minho

- Trao đổi cán bộ / sinh viên trong khuôn khổ Erasmus + KA1

Châu Mỹ
Canada

Université du Québec à Trois-Rivières

- Thỏa thuận chung

Hoa Kỳ

California State University at Chico

- Hợp tác đào tạo ngành Cơ điện tử

California State University, Sacramento

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

International Technological University

- Thỏa thuận chung

Lutheran Church - Missouri Synod

- Trao đổi giảng viên

San Jose State Univesity

- Hợp tác đào tạo ngành kỹ thuật điện

Troy University

- Đào tạo song bằng cử nhân khoa học máy tính, quản trị kinh doanh

University of California San Diego

- Hợp tác nghiên cứu chung lĩnh vực kỹ thuật điện và máy tính

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Colorado Boulder

- Hợp tác nghiên cứu chung lĩnh vực mạch tích hợp, điện tử công suất, hệ thống năng lượng phục vụ IoT

University of Illinois at Urbana-Champaign

- Hợp tác đào tạo ngành Vật liệu

University of Kentucky

- Thỏa thuận chung

University of Wisconsin-Madison

- Hợp tác đào tạo ngành Điện tử y sinh

US Army - Các dự án nâng cao năng lực nghiên cứu Đại học
US AFORS - Các dự án nâng cao năng lực nghiên cứu Đại học
U.S. Department of State - Các dự án nâng cao năng lực ngôn ngữ (tiếng Anh) của người học
Châu Đại Dương
New Zealand

Victoria University of Wellington

- Đào tạo song bằng cử nhân công nghệ thông tin

- Đào tạo song bằng cử nhân quản trị kinh doanh

Úc

CPA Australia

- Hợp tác đào tạo cấp chứng chỉ kế toán CPA

Griffth University

- Đào tạo song bằng cử nhân cơ khí

La Trobe University

- Đào tạo song bằng cử nhân công nghệ thông tin

Monash University

- Thỏa thuận chung

Swinburne University of Technology

- Hợp tác nghiên cứu chung các sản phẩm sữa

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Adelaide

- Hợp tác đào tạo ngành Phân tích hóa dược

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

University of Queensland

- Thỏa thuận chung

University of Technology Sydney

- Trao đổi cán bộ / sinh viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây