Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20161

Thứ ba - 14/02/2017 14:45
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2017
 

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20161
(Đối với sinh viên đại học chính quy)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo việc xử lý học tập học kỳ 20161 đối với sinh viên đại học chính quy như sau:
1.      Căn cứ xếp loại cảnh cáo học tập
Thực hiện theo Điều 13 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2.      Xử lý buộc thôi học
2.1. Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20161 và đã bị cảnh cáo học tập mức 3 ở kỳ gần nhất.
2.2. Sinh viên đã hết thời hạn tối đa được phép học mà chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp.
 
3.      Các trường hợp cảnh cáo học tập mức 3 được xem xét hoãn ra quyết định buộc thôi học
Áp dụng với các sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 lần đầu như sau:
            3.1. Đối tượng không cần làm đơn:
            -          Sinh viên ở trình độ năm thứ 4 các ngành Kinh tế - Quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm kỹ thuật, Hóa học, Cử nhân công nghệ;
            -          Sinh viên trình độ năm thứ 5 các ngành còn lại;
            -          Sinh viên là đối tượng chính sách (con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, dự bị dân tộc, dân tộc thiểu số);
            -          Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cả cha lẫn mẹ, tàn tật, …);
            -          Sinh viên gửi đào tạo (HV An Ninh, HV Khoa học QS, HV KTQS, Lưu học sinh).
           3.2. Đối tượng phải nộp đơn xin hoãn:
            -          Là các sinh viên còn lại không thuộc diện qui định trong mục 3.1
           3.3. Yêu cầu bắt buộc khác:
            -          Tất cả các sinh viên thuộc Mục 3 này phải cập nhật chính xác thông tin cá nhân trên hệ thống SIS: phải có đầy đủ số điện thoại liên hệ của bố, mẹ và địa chỉ gia đình. Các trường hợp không tuân thủ qui định này sẽ bị hủy xét đơn.

4.      Lưu ý
        1.       Dự kiến xử lý học tập đã được cập nhật vào tài khoản SIS của từng sinh viên.

        2.       Sinh viên có thắc mắc về điểm và mức dự kiến xử lý học tập, sinh viên thuộc diện qui định trong mục 3.2 phải làm đơn xin xem xét hoặc xin hoãn ra quyết định buộc thôi học (theo Mẫu đơn 1), nộp tại Phòng Đào tạo đại học (C1-201);
Mẫu đơn 1 xem tại đây

        3.       Sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 vì không đăng ký học tập do còn thiếu điểm TOEIC hoặc Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp: cần làm đơn (theo Mẫu đơn 2) nộp tại Phòng C1-201 hoặc gửi email (theo mẫu) tới địa chỉ: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

                  Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email do nhà trường cấp để gửi thông tin.
                  Mẫu đơn 2 xem tại đây   và   Mẫu Email xem tại đây

        4.       Thời hạn nhận đơn và email: muộn nhất đến hết 16:30 ngày 24/2/2017
        5.       Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ nhận quyết định và làm các thủ tục liên quan tại Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Chia sẻ bài viết lên facebook

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây