Quyết định số: 5830/QĐ-BGDDT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số: 5830/QĐ-BGDDT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   13/11/2016 21:12:00
 •   Đã xem: 5645
Về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

 •   13/11/2016 21:07:00
 •   Đã xem: 5200
Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thông tư có hiệu lực từ 08/6/2015.
Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

 •   13/11/2016 20:46:00
 •   Đã xem: 4977
Thông tư này quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước trừ trường hợp phải đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.
Thông tư 10/2014/TT-BKHCN

Thông tư 10/2014/TT-BKHCN

 •   13/11/2016 20:27:00
 •   Đã xem: 7041
Thông tư này quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là nhiệm vụ khoa học và công nghệ), bao gồm:
Thông tư 07/2014 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 07/2014 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 •   13/11/2016 20:17:00
 •   Đã xem: 10451
Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là chương trình).

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây