SÁNG TẠO TRẺ 2022

Thứ hai - 02/05/2022 04:55

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ 2022

I. MỤC TIÊU

 1. Cuộc thi Sáng tạo trẻ (Cuộc thi) được tổ chức thường niên để tạo môi trường hỗ trợ học tập, nghiên cứu thông qua trải nghiệm sáng tạo của người học tại các trường đại học.

 2. Cuộc thi hướng tới thúc đẩy hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật tạo ra các sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. 

 3. Cuộc thi tạo diễn đàn chia sẻ, hỗ trợ và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giữa các trường đại học, doanh nghiệp và xã hội.

II. NHẬN DIỆN CUỘC THI

1.    Tên gọi: Sáng tạo trẻ / Young Innovator Challenge

2.    Slogan: Sáng tạo vì Cuộc sống / Smart Up for Life 

3.    Logo:

III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

1. Cuộc thi do Trường Đại học Bách khoa chủ trì (Đơn vị chủ trì), phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp (Đơn vị phối hợp), các trường đại học khối kỹ thuật và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường (Đơn vị cử đội thi).

2. Các Đơn vị cử đội thi và Đơn vị phối hợp tham gia có văn bản thoả thuận với đơn vị chủ trì để thống nhất vai trò, quyền lợi và trách nhiệm trong quá trình tổ chức và triển khai Cuộc thi.

3. Các Đơn vị cử đội thi phối hợp công tác tổ chức bao gồm truyền thông về cuộc thi, rà soát đánh giá và cử đội thi tham dự, hỗ trợ đội thi về kỹ thuật và nguồn lực để dự thi, thực hiện các cam kết theo thoả thuận.

4. Các đơn vị đồng hành phối hợp công tác tổ chức và nguồn lực triển khai Cuộc thi theo thoả thuận.

5. Ban tổ chức cuộc thi do Đơn vị chủ trì thành lập, có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của Cuộc thi theo đúng thể lệ của Cuộc thi và các thoả thuận đạt được. Trưởng ban tổ chức là thành viên Ban giám hiệu phụ trách về khoa học công nghệ, phụ trách điều phối tổng thể Cuộc thi. Các thành viên Ban tổ chức bao gồm nhân sự từ Đơn vị chủ trì, Đơn vị phối hợp, Đơn vị cử đội thi, nhân sự các phòng ban chức năng có liên quan đến các mảng công việc gồm khoa học công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp, công tác sinh viên, hợp tác đối ngoại, tài chính kế toán, Đoàn thanh niên.

6. Ban giám khảo cuộc thi do Đơn vị chủ trì thành lập dựa trên đề xuất của Ban tổ chức, bao gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực sáng tạo chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp, có trách nhiệm đánh giá và đưa ra đề xuất lựa chọn các đội thi theo tiêu chí của Cuộc thi.

IV. ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Thời gian: Tháng 5 – Tháng 12 năm 2022.

V. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng dự thi (Thí sinh) là sinh viên đang học tại các trường đại học trong suốt thời gian tham dự Cuộc thi.

2. Thí sinh dự thi lập đội thi với tổng số thành viên từ 3 đến 5 người có trên 50% là sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ, cử 1 đội trưởng đại diện. Các trường có đội thi tham dự được gọi là Đơn vị cử đội thi.

3. Mỗi thí sinh hoặc đội thi chỉ tham gia một đề tài dự thi. Các đội thi tuân thủ kế hoạch Cuộc thi, đảm bảo tối thiểu 2/3 số thành viên đội có mặt tại các buổi báo cáo trực tiếp. Danh sách thành viên không được thay đổi quá 50% so với đăng ký ban đầu và không được phép thay đổi sau khi kết thúc Vòng triển khai.

VI. LĨNH VỰC DỰ THI: 

Các đề tài tham dự Cuộc thi được chia theo các lĩnh vực như sau: 

1. Khoa học và công nghệ

2. Khoa học sự sống & y học

3. Khoa học tự nhiên 

4. Khoa học xã hội & quản lý

5. Nghệ thuật & nhân văn

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI 

1. Quy định chung

a. Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh với các hạng mục nội dung theo định dạng do Ban tổ chức quy định. 

b. Bài dự thi nêu rõ thông tin sản phẩm, các giá trị cốt lõi của sản phẩm mang lại cho xã hội, phương án đưa sản phẩm đến với thị trường, nội dung cần triển khai để phát triển sản phẩm, các hỗ trợ từ nhà trường, doanh nghiệp và xã hội đối với việc phát triển sản phẩm. 

c. Bài dự thi mang tính nguyên bản, do các thành viên đội thi thực hiện. Mức độ chi tiết của bài dự thi tuân thủ quy định của từng vòng thi. 

2. Các hạng mục nội dung: Các nội dung có quy định mẫu cần tuân thủ Phụ lục 2 (PL2) và gửi qua kênh thu bài trực tuyến đăng tải trên website của Cuộc thi.

a. Bản thuyết minh đề án dưới dạng văn bản (PL2.M1 - Download TẠI ĐÂY).

b. Video giới thiệu đề án (PL2.M2 - Download TẠI ĐÂY).

c. Nguyên mẫu và hình ảnh sản phẩm kèm theo mô tả thông số (PL2.M3 - Download TẠI ĐÂY).

d. Cam kết của đội thi về tính nguyên bản của sản phẩm dự thi (PL2.M4 - Download TẠI ĐÂY).

3. Hồ sơ gửi kèm

a. Minh chứng về đối tượng dự thi.

b. Xác nhận từ đơn vị hỗ trợ đối với đội thi (nếu có). 

c. Minh chứng về các giải thưởng đã đạt được (nếu có).

VIII. TIẾN TRÌNH CUỘC THI

1. Khởi động Cuộc thi: Tháng 5 – tháng 6 năm 2022

a. Sự kiện Lễ khởi động Cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội phối hợp với các Đơn vị cử đội thi để phổ biến thể lệ Cuộc thi, tiêu chí đánh giá tới thí sinh và người hướng dẫn.

b. Các thông tin về Cuộc thi được truyền thông rộng rãi qua các kênh chính thống và mạng xã hội, nhằm thu hút thí sinh và sự quan tâm của xã hội tới nghiên cứu sáng tạo khoa học.

2. Vòng ý tưởng: Tháng 6 – tháng 7 năm 2022

a. Thí sinh thành lập đội thi, hoàn thành hồ sơ dự thi thể hiện ý tưởng sáng tạo dưới dạng thuyết minh (PL2.M1) và video (PL2.M2); Hạn nộp bài thi: 30/7/2022 (UPDATED).

b. Đơn vị cử đội thi tổ chức đánh giá và lựa chọn tối đa 2 đội thi cho mỗi lĩnh vực, tối thiểu 2 đội thi cho mỗi đơn vị. 

c. Ban tổ chức triển khai đánh giá hồ sơ dự thi, lựa chọn tối thiểu 20 đội thi, hoặc không quá 30% số ý tưởng dự thi để tham gia Vòng đề án.

3. Vòng đề án: Tháng 8 – tháng 9 năm 2022

a. Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị cử đội thi hướng dẫn các đội thi hoàn thiện đề án phát triển sản phẩm từ ý tưởng sáng tạo được chọn.

b. Trong quá trình hoàn thiện bài thi, các đội thi có thể nhận tư vấn từ cán bộ hướng dẫn và các hỗ trợ về cơ sở vật chất từ đơn vị cử đội thi, hỗ trợ tài chính từ các cá nhân, tổ chức quan tâm.

c. Các đội thi hoàn thiện hồ sơ dự thi thể hiện đề án phát triển ý tưởng dự thi dưới dạng thuyết minh (PL2.M1) và video (PL2.M2). Bản cam kết về tính nguyên bản của ý tưởng, đề án và sản phẩm dự thi (PL2.M4) được đội thi gửi kèm hồ sơ dự thi. Hạn nộp bài thi: 15/9/2022.

d. Ban tổ chức triển khai đánh giá hồ sơ dự thi và báo cáo trực tiếp của đội thi và lựa chọn không quá 50 % số đội tham dự vòng thi để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm.

4. Vòng triển khai: Tháng 10 – tháng 11 năm 2022

a. Các đội thi triển khai triển khai sản phẩm và hoàn thiện báo cáo triển khai dưới dạng thuyết minh (PL2.M1) và video (PL2.M2), cung cấp thông tin sản phẩm lên kênh quảng bá sản phẩm của Cuộc thi (PL2.M3). Hạn nộp bài thi: 04/11/2022.

 b. Ban tổ chức tài trợ cho các đội thi để phát triển sản phẩm theo mức quy định tại Phụ lục 1. Đội thi nhận tài trợ khi hoàn thành sản phẩm theo đề án. Số tiền được tài trợ theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng căn cứ vào dự toán được duyệt và mức độ hoàn thành sản phẩm do Hội đồng đánh giá (PL2.M5 - Download TẠI ĐÂY).

 c. Ban tổ chức triển khai đánh giá và lựa chọn không quá 50% số đề tài để dự thi Chung kết căn cứ vào hồ sơ dự thi, báo cáo của đội thi và mức độ hoàn thành sản phẩm.

 d. Ban tổ chức mở kênh bình chọn trực tuyến cho sản phẩm được yêu thích nhất từ khán giả trong Vòng triển khai. 

5. Vòng chung kết: Tháng 12 năm 2022

 a. Vòng chung kết Cuộc thi được tổ chức thành sự kiện có kịch bản sân khấu, hướng tới lan toả tinh thần sáng tạo khởi nghiệp và sản phẩm khoa học công nghệ từ khối kỹ thuật, thể hiện sức mạnh kết nối của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

 b. Các đội thi từ Vòng triển khai tham gia triển lãm sản phẩm tại sự kiện.

 c. Các đội thi được lựa chọn dự thi Chung kết trình bày đề án và sản phẩm trực tiếp tại hội trường. 

 d. Ban giám khảo đánh giá trực tiếp các đội thi theo kết quả trình bày để tìm ra xếp hạng các đội thi theo cơ cấu giải thưởng. 

e. Khán giả có mặt trong hội trường trực tiếp lựa chọn hạng mục giải “Sản phẩm yêu thích nhất”.

 f. Ban tổ chức công bố trực tiếp giải thưởng tại sự kiện Chung kết.

IX. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  

Các tiêu chí đánh giá được sử dụng xuyên suốt Cuộc thi, với mục đích hỗ trợ tốt nhất việc phát triển và hiện thực hoá các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật hữu ích cho cuộc sống, có định hướng khởi nghiệp.

- Mục tiêu (20 điểm).

Sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Đánh giá đối tượng, phân khúc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm/ dịch vụ hỗ trợ giải quyết được vấn đề nào của cộng đồng, xã hội.

- Tính mới, tính sáng tạo (15 điểm).

Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường; Tính bền vững của sản phẩm, dịch vụ. 

- Tính khả thi kỹ thuật (15 điểm).

Kế hoạch sản xuất hàng hóa; Khả năng hiện thực hoá về mặt kỹ thuật; Phân tích và đánh giá rủi ro; Giải pháp cải tiến, mở rộng và đổi mới liên tục.

- Tính khả thi kinh doanh (30 điểm).
ính hiệu quả trong cơ cấu chi phí; Giá thành và chi phí tính toán phù hợp, cạnh tranh so với các loại sản phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường. Doanh thu, lợi nhuận dự kiến.Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa; Phát triển, mở rộng thị trường. 

- Nguồn lực thực hiện (10 điểm).

Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án; Các đối tác chính, Giải pháp huy động vốn triển khai dự án. 

- Trình bày (10 điểm).

Khả năng thuyết trình, trình bày dự án.

X. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng tối thiểu

- 01 Giải Nhất:               50 triệu VND

- 01 Giải Nhì:                 30 triệu VND

- 01 Giải Ba:                  20 triệu VND

- 03 Giải Khuyến khích: 5 triệu VND

- 01 Giải “Sản phẩm yêu thích nhất” Chung kết:                5 triệu VND 

- 01 Giải nhất “Sản phẩm yêu thích nhất” Vòng triển khai: 5 triệu VND

- 03 Giải nhì “Sản phẩm yêu thích nhất” Vòng triển khai:   3 triệu VND

2. Trị giá giải thưởng

Ngoài các giải thưởng bằng tiền mặt trực tiếp, các đội thi sẽ nhận cơ hội hỗ trợ triển khai sản phẩm từ các quỹ đầu tư, các đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và các công ty đồng hành theo thoả thuận. 

3. Hình thức thanh toán

a. Giải thưởng tiền mặt được chuyển khoản đến tài khoản của các thành viên đội thi. Việcphân bổ số tiền trong cơ cấu giải thưởng của mỗi đội về từng thành viên cần được toàn bộ thành viên đội thi thống nhất.

b. Các hạng mục giải thưởng bằng hiện vật cũng như các khoản đầu tư, hỗ trợ phát triển sản phẩm từ các đơn vị đồng hành sẽ được trao theo tiến độ thoả thuận.

XI. QUYỀN LỢI - TRÁCH NHIỆM 

1. Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh đội thi, sản phẩm dự thi để triển khai các hoạt động quảng bá. Ban tổ chức cấp chứng nhận tham dự và chứng nhận đạt giải cho các thành viên đội thi theo kết quả đạt được.

2. Đơn vị cử đội thi và các giáo viên hướng dẫn được cấp chứng nhận tham dự từ Ban tổ chức. Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động, đảm bảo quyền lợi tại Đơn vị cử đội thi cho thí sinh và người hướng dẫn tuân thủ quy định của Đơn vị cử đội thi. 

3. Các đội thi giữ quyền sở hữu trí tuệ về sản phẩm dự thi theo quy định của đơn vị cử đội thi. Các đội thi cam kết trung thực về tác quyền của ý tưởng, đề án và sản phẩm, chịu trách nhiệm thu hồi các danh hiệu, hỗ trợ nếu vi phạm. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải. Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 4. Các đội thi có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ tài chính theo hướng dẫn của Ban tổ chức để nhận các hỗ trợ. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng cuộc thi do thísinh hoặc đội thi đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

XII. ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Điều kiện bất khả kháng bao gồm các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Ban Tổ chức như thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, dịch bệnh hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục của chương trình Cuộc thi.

2. Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo tới các thí sinh, đơn vị cử đội thi và đơn vị phối hợp. Trong trường hợp này, Ban Tổ chức không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các hạng mục của chương trình Cuộc thi.

XIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

__________

Thông tin liên hệ để biết thêm chi tiết:

Phòng Quản lý nghiên cứu, Phòng 220-C1

Điện thoại:  024.3869.2136 (Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương) 

Email: svncst@hust.edu.vn

Website: www.hust.edu.vn/svncst

Fanpage: https://www.facebook.com/svncst.hust

 

Tác giả: Phạm Thanh Huyền

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây