Thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021

Thứ năm - 02/04/2020 13:28
đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021
  1. Đối với đề tài cấp Bộ:

Các đề xuất đề tài cấp Bộ được chia theo 2 nhóm:

Nhóm 1: Các đề tài thuộc các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển) và nhóm đề tài do các cục/vụ và các đơn vị thuộc Bộ đề xuất để thực hiện các chương trình, dự án, đề án, ... của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhóm 2: Là các đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao; Khuyến khích và ưu tiên nhóm đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đổi ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% tổng kinh phí – NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

 

  1. Đối với chương trình KH&CN cấp Bộ:

            Các đơn vị xây dựng tối đa 01 đề xuất chương trình nghiên cứu (Ưu tiên những chương trình nghiên cứu mang tính liên ngành) theo mẫu đề xuất (Mẫu 2.1, 2.2 gửi kèm) tại Phụ lục Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT. Chương trình có tầm ảnh hưởng lớn, có sự tham gia của một số đơn vị, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết. Năm 2021, Bộ GD&ĐT dự kiến mở tối đa 5 chương trình.

 

  1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ:

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN (Mẫu 3 gửi kèm) tại phụ của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.

 

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia:

        Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia theo mục tiêu, nội dung của các chương trình đã được phê duyệt giai đoạn sau năm 2020 hoặc theo từng nhóm lĩnh vực ưu tiên của ngành, của địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 017/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia sử dụng NSNN.

        Đối với Chương trình Quốc gia về khoa học giáo dục Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng.

 

Các đơn vị tổng hợp Danh sách đề xuất + các phiếu đề xuất và gửi file mềm về Phòng Quản lý nghiên cứu theo địa chỉ email: qlnc@hust.edu.vn

Thời hạn:

  • Đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ: trước ngày 9/4/2020.
  • Đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ:  trước ngày 17/4/2020.
  • Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia:  trước ngày 31/5/2020.

Tệp đính kèm: KHCN 2021

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây