Lịch công tác

Lịch công tác 12

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 12 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2
+ 14h00 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Ngô Thị Thanh Hiền,  Đề tài:Tổng hợp hệ xúc tác trên cơ sở Pt/SBA-15 biến tính với Al và/hoặc B và khả năng ứng dụng của chúng trong phản ứng hydroisome hóa n-heptane, hydro hóa tetralin và phát hiện paracetamol (Synthesis of catalysts based on Pt/SBA-15 modified with Al and/or B and their applicability on n-heptane hydroisomerization, tetralin hydrogenation and paracetamol detection).Ngành: Kỹ thuật hóa học. Mã số: 9520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
THỨ 3

+ 08h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Chí Thành, Đề tài: Đánh giá năng lực sử dụng Công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học. Mã số: 9140110. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.Đ.Chính) Tiếp Đoàn JICA (Nhật Bản). Phòng HTĐN, HCTH chuẩn bị.

+ 14h00 tại phòng C1-318: Bảo `vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Thị Hà Linh, Đề tài: Nghiên cứu công nghệ dập khối chi tiết truyền động từ phôi ống. Ngành: Kỹ thuật vật liệu. Mã số: 9520309. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
THỨ 4

+ 08h00 tại P.228 – tòa nhà Tạ Quang Bửu: Khai mạc ngày hội Hạt nhân. TP: Theo giấy mời. Trung tâm NN&HTTĐHT chuẩn bị.

+ 13h30 tại P.228 – tòa nhà Tạ Quang Bửu: BGH (PGS. H.Đ.Chính) chủ trì Hội thảo "Ứng dụng khoa học kỹ thuật hạt nhân trong cuộc sống". TP: Theo giấy mời. Trung tâm NN&HTTĐHT chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-213: Họp trực tuyến Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2019-2020 của Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV. TP: Phòng Đào tạo, đại diện Viện Điện, CKĐL, NN, Toán ƯD&TH, VLKT, Bộ môn tiếng Pháp, các điều phối viên chương trình PFIEV. Phòng Đào tạo, TS. Vũ Tuyết Trinh chuẩn bị chương trình.

THỨ 5

+ 08h30 tại KS Novotel Đà Nẵng: BGH (PGS.TS. N.P.Điền) đồng chủ trì với Văn phòng DAAD Hà Nội khai mạc Hội thảo "Quốc tế hóa Trường Đại học - Chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và CHLB Đức". TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 6

+ 08h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến. Đề tài: Nghiên cứu tối ưu kích thước của quạt thổi Roots dẫn động bằng cặp bánh răng không tròn Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại C1-222: Lễ trao học bổng của Công ty Nhật Minh. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-213: Họp trực tuyến Hội đồng hoàn thiện quốc gia Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV. TP: Phòng Đào tạo, đại diện Viện Điện, CKĐL, NN, Toán ƯD&TH, VLKT, Bộ môn tiếng Pháp, các điều phối viên chương trình PFIEV. Phòng Đào tạo, TS. Vũ Tuyết Trinh chuẩn bị chương trình.

THỨ 7
+ 08h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm Jobfair 2020, hoạt động nằm trong khuân khổ dự án V2W do EU tài trợ. Kính mời các Thầy cô giáo và các em sinh viên quân tâm đến dự. Phòng CTSV chuẩn bị.
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC:

+ Ngày 24 và 26 tháng 11 năm 2020 tại phòng Hội thảo C2: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy vai trò của AFEO trong xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng”. Kính mời các Thầy cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến dự.

Chương trình Hội thảo:

Hội thảo 1: Hội thảo trực tuyến về Giao thông vận tải và Logistics/Transportation and Logistics Webinar.Chủ đề: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành Giao thông và Logistics ASEAN Impact of the Transportation and Logistic in ASEAN during the COVID-19 Pandemic

Thời gian: 08:30 –10:30 ngày 24/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngôn ngữ tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch song song Anh-Việt)

Hội thảo 2: Hội thảo trực tuyến về Kỹ thuật Môi trường/Environmental Webinar. Chủ đề: Quản lý chất thải và vi phạm trong quản lý chất thải độc hại. Waste Management & Illegal Hazard Waste Disposal

Thời gian: 10:30 –12:45 ngày 24/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngôn ngữ tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch song song Anh-Việt)

Hội thảo 3: Hội thảo trực tuyến về Ứng phó Thảm họa/Disaster Workshop Webinar. Chủ đề: Lập bản đồ Khu vực Thảm họa và rủi ro nhằm Giảm thiểu tác động của thảm họa thiên tai, trọng tâm sử dụng thiết kế kỹ thuật. Hazards and Risk Mapping for Disaster Risk Reduction with Emphasis on Engineering Design.

Thời gian: 13:30 –16:00 ngày 24/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngôn ngữ tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch song song Anh-Việt)

Hội thảo 4: Hội nghị thượng đỉnh Nữ kỹ sư ASEAN. Chủ đề: Vai trò của Nữ kỹ sư ASEAN trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. ASEAN Women Engineers Summit: Women Engineers and COVID-19 in ASEAN

Thời gian: 8:30 -11:30 ngày 26/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngôn ngữ tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch song song Anh-Việt)

Hội thảo 5: Phiên Hội thảo Quốc gia (trực tiếp). Chủ đề: Vai trò của Kỹ sư ASEAN đối với các vấn đề phát triển bền vững của ASEAN: Sáng kiến, tăng cường hợp tác giữa khối kỹ sư ASEAN và các nước Châu Á - Thái Bình Dương

Thời gian: 13:00 -16:30 ngày 26/11/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngôn ngữ tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch song song Anh-Việt)