Lịch công tác

Lịch công tác 44

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 44 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
+ 13h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp công ty AJIS (Nhật Bản). Mời phòng QLNC cùng dự. VP Gigaku chuẩn bị.
THỨ 6
+ 09h00 tại C1-222: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị: Viện Điện tử viễn thông, phòng Truyền thông & Quản trị thương hiệu. Kính mời đại diện: Đảng ủy trường, Hội đồng trường, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội CCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ quan tâm tới dự. Phòng HCTH, TCCB chuẩn bị.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

Các đơn vị cập nhật vị trí văn phòng làm việc tạm thời của một số đơn vị từ ngày 14/6/2019 đến 27/6/2019 như sau để liên hệ làm việc (nếu cần):  

- Các văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên trường, Cựu Sinh viên và phòng Thanh tra Pháp chế tại C10-202;

- Phòng Quản lý chất lượng tại C10-203.