Lịch công tác

Lịch công tác 03

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 3 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5

+ 08h30 đến 09h30  tại Hội trường C2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu Phó Hiệu trưởng. TP: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, trưởng các đơn vị cấp 2. Phòng TCCB, HCTH, CTSV chuẩn bị.

+ 10h30 đến 12h00 tại Hội trường C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. TP: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Thường trực Hội đồng trường là cán bộ của Trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường; trưởng, phó trưởng đơn vị cấp 2; các giáo sư là cán bộ cơ hữu. Phòng TCCB, HCTH, CTSV chuẩn bị.

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: