Lịch công tác

Lịch công tác 27

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 27 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÚC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

THỨ 2

+ Nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018.

THỨ 3

+ Nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018.

THỨ 4

+ 09h00 tại Quảng trường C1: Lãnh đạo trường gặp mặt chúc Tết cán bộ đầu Xuân Mậu Tuất 2018. Kính mời toàn thể cán bộ viên chức đến dự. Phòng HCTH chuẩn bị.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7

 

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: