Lịch công tác

Lịch công tác 04

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 4 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÀO MỪNG 91 NĂM THÀNH LẬP

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/1930-20/10/2021)

VÀ 11 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/2010-20/10/2021)

THỨ 2
THỨ 3

+ 09h00 tại C1-207: BGH (PGS.N.P.Điền) chủ trì họp về xây dựng Bộ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị đào tạo. TP: Tổ công tác và theo giấy mời. Phòng CSVC chuẩn bị.

THỨ 4

+ 09h00 tại phòng C1-222: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHBK HN với Shekisho về hỗ trợ hoạt động hướng nghiệp, phát triển kỹ năng mềm và thể thao cho SV. TP: Theo giấy mời. Phòng CTSV chuẩn bị.

THỨ 5
+ O9h00, C1-209: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo và Quy định về Tổ chức và Quản lý đào tạo. TP: Tổ công tác và Theo giấy mời. Phòng ĐT chuẩn bị.
THỨ 6

+ 09h30 tại C1-207: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì họp về Đề án thành lập bộ phận khảo thí VSTEP và Đề án dạy-học tiếng Anh theo B-Learning trên hệ thống IIG. TP: Tổ công tác xây dựng đề án và Theo giấy mời. Phòng ĐT chuẩn bị.

+ 14h00 tại phòng Hội thảo C2: Công đoàn trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai công tác năm học 2021 – 2022.TP:  Từ Tổ phó Công đoàn trở lên. Văn phòng CĐ trường chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Q.Thắng) chủ trì Lễ trao tặng thiết bị của công ty Yokogawa. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, Viện Điện chuẩn bị. 

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]

  1. CBVC và khách đến làm việc với Nhà trường thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thực hiện quét mã QR code bằng ứng dụng Bluezone/SSKĐT trước khi vào các khuôn viên Trường tại các điểm cổng (2 Cổng Đại Cồ Việt, Cổng Parabol, Cổng Trần Đại Nghĩa, Nhà B1, Cổng Ký túc xá);
  2. CBVC bắt buộc hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng COVID-19;
  3. Phòng An ninh phối hợp với Công ty Bảo vệ Hùng Vương tăng cường giám sát khách từ các cổng ra vào, thực hiện quét mã QR code bằng ứng dụng Bluezone/SSKĐT để truy vết.

 


Lịch công tác 04

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 4 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÀO MỪNG 91 NĂM THÀNH LẬP

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/1930-20/10/2021)

VÀ 11 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/2010-20/10/2021)

THỨ 2
THỨ 3

+ 09h00 tại C1-207: BGH (PGS.N.P.Điền) chủ trì họp về xây dựng Bộ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị đào tạo. TP: Tổ công tác và theo giấy mời. Phòng CSVC chuẩn bị.

THỨ 4

+ 09h00 tại phòng C1-222: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHBK HN với Shekisho về hỗ trợ hoạt động hướng nghiệp, phát triển kỹ năng mềm và thể thao cho SV. TP: Theo giấy mời. Phòng CTSV chuẩn bị.

THỨ 5
+ O9h00, C1-209: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo và Quy định về Tổ chức và Quản lý đào tạo. TP: Tổ công tác và Theo giấy mời. Phòng ĐT chuẩn bị.
THỨ 6

+ 09h30 tại C1-207: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì họp về Đề án thành lập bộ phận khảo thí VSTEP và Đề án dạy-học tiếng Anh theo B-Learning trên hệ thống IIG. TP: Tổ công tác xây dựng đề án và Theo giấy mời. Phòng ĐT chuẩn bị.

+ 14h00 tại phòng Hội thảo C2: Công đoàn trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai công tác năm học 2021 – 2022.TP:  Từ Tổ phó Công đoàn trở lên. Văn phòng CĐ trường chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Q.Thắng) chủ trì Lễ trao tặng thiết bị của công ty Yokogawa. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, Viện Điện chuẩn bị. 

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]

  1. CBVC và khách đến làm việc với Nhà trường thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thực hiện quét mã QR code bằng ứng dụng Bluezone/SSKĐT trước khi vào các khuôn viên Trường tại các điểm cổng (2 Cổng Đại Cồ Việt, Cổng Parabol, Cổng Trần Đại Nghĩa, Nhà B1, Cổng Ký túc xá);
  2. CBVC bắt buộc hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng COVID-19;
  3. Phòng An ninh phối hợp với Công ty Bảo vệ Hùng Vương tăng cường giám sát khách từ các cổng ra vào, thực hiện quét mã QR code bằng ứng dụng Bluezone/SSKĐT để truy vết.