Lịch công tác

Lịch công tác 26

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 26 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2
+ 14h30 tại C1-213: Họp trực tuyến Khởi động Dự án GREENUS - Chương trình Erasmus+ KA2. TP. Theo giấy mời. Phòng HTĐN và Viện KH&CNMT chuẩn bị. 
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6

+ 16h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì họp với Ban điều hành mạng lưới UK-VN HEP. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 7
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC: