Liên hệ Liên hệ

Phòng Hành chính Tổng hợp

Địa chỉ

Nhà C1-114, 215, 217

Điện thoại

0243. 8696099/0243.8692222

      Email: hcth@hust.edu.vn


Phòng Hợp tác đối ngoại

Địa chỉ

Nhà C1-212

Điện thoại

04.38:69 3796, 3868 3197

     Email: htdn@hust.edu.vn

Phòng Truyền thông & Quản trị thương hiệu

Địa chỉ

P321 -   Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại

04.3.868 0898/ 04.3 623 1732

     Email: ccpr@hust.edu.vn


Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gửi thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất !