Phòng Quản lý nghiên cứu

Phòng Quản lý nghiên cứu

Sứ mạng:

Quản lý, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu theo định hướng phát triển của Trường.

 

Mục tiêu:

 1. Nâng cao các chỉ số năng suất nghiên cứu;

 2. Nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu;

 3. Tăng cường gắn kết nghiên cứu với đào tạo;

 4. Nâng cao tiềm lực nghiên cứu của các đơn vị và của nhà trường;

 5. Nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động hỗ trợ các đơn vị và cá nhân.

 

Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, hướng dẫn, điều phối và giám sát thực hiện văn bản quy định, chính sách thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;

 2. Hỗ trợ và điều phối các đơn vị khai thác tối đa các nguồn kinh phí nhà nước cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo;

 3. Xây dựng cơ chế thúc đẩy khai thác các quan hệ hợp tác, nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;

 4. Quản lý tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo từ nguồn kinh phí của Trường;

 5. Tổ chức xây dựng các đề xuất dự án nâng cao năng lực nghiên cứu;

 6. Tổ chức triển khai quản lý quy hoạch phát triển nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm nghiên cứu;

 7. Hỗ trợ đơn vị và cá nhân trong hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;

 8. Quản lý quyền sở hữu tài sản trí tuệ;

 9. Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin hoạt động nghiên cứu;

 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây