Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Sứ mạng:

Trợ giúp Hiệu trưởng và các đơn vị trong phát triển tổ chức và đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

2. Mục tiêu:

 • Tối ưu hoá tổ chức bộ máy phù hợp với chiến lược phát triển Trường;

 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút cán bộ giỏi về Trường làm việc;

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ;

 • Tăng cường sự gắn bó của cán bộ với Trường;

 • Đảm bảo thực hiện quyền và trách nhiệm của cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng, hướng dẫn, giám sát, thực hiện các văn bản quy định về công tác tổ chức và cán bộ;

 • Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức bộ máy và cơ cấu vị trí việc làm;

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, sắp xếp, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; tư vấn và giám sát việc sử dụng cán bộ tại các đơn vị;

 • Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thu hút cán bộ giỏi về Trường làm việc;

 • Thực hiện chính sách về chế độ làm việc và đãi ngộ cán bộ theo quy định của Nhà nước và của Trường nhằm tạo động lực và gắn kết cán bộ với Trường;

 • Quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu cán bộ;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC:

 

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòngGS.TS. Vũ Văn Yêm 

Email: yem.vuvan@hust.edu.vn 

- Phụ trách chung các công việc của Phòng; 

- Phụ trách công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức; 

- Các công tác đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. 

 

2. Phó Trưởng phòng PGS.TS. Lê Thị Thái 

Email: thai.lethi@hust.edu.vn 

- Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 

- Phụ trách công tác thi nâng ngạch, thăng hạng, nâng bậc, hết tập sự; 

- Theo dõi quản lý cán bộ đi học tập, công tác trong và ngoài nước; 

- Phụ trách công tác tuyển dụng, hợp đồng; 

- Phụ trách công tác lưu trữ, kho; 

- Trợ giúp Trưởng phòng các công việc đột xuất khác.

 

3. Phó Trưởng phòng PGS.TS. Lê Đức Tùng 

Email: tung.leduc1@hust.edu.vn 

- Phụ trách công tác anh ninh quốc phòng, quân sự địa phương, bảo hộ lao động, 

độc hại, Hội cựu giáo chức, Hội Cựu CB; 

- Phụ trách công tác chế độ chính sách, trợ cấp khó khăn, kê khai tài sản cán bộ; 

- Trợ giúp xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Phụ trách trang thiết bị, cơ sở vật chất của Phòng; 

- Trợ giúp Trưởng phòng các công việc đột xuất khác. 

 

4. Phó Trưởng phòng TS. Tạ Anh Sơn  

Email: son.taanh@hust.edu.vn 

- Phụ trách công tác thu hút cán bộ tài năng; 

- Phụ trách công tác đánh giá cán bộ, đánh giá các đơn vị và thi đua - khen thưởng;

- Phụ trách cơ sở dữ liệu cán bộ toàn Trường, quản lý website, email của Phòng; 

- Phụ trách đề án vị trí việc làm; phân tích dữ liệu, công tác chuyển đổi số; 

- Trợ giúp Trưởng phòng các công việc đột xuất khác. 

 

Các chuyên viên

1. Trương Tú Quỳnh

Công tác Bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, lương, chuyển công tác, thai sản, thanh toán ra trường, cập nhật sổ cái, cập nhật cơ sở dữ liệu.

2. Ngô Thị Tuệ Anh

Soạn thảo công văn, quyết định, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thủ tục đào tạo Thạc sỹ - Tiến sỹ trong nước, lưu trữ văn bản đi/đến của phòng, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý

3. Hoàng Văn Quang

Giải quyết các thủ tục chế độ, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, công tác thi đua khen thưởng.

4. Chu Phương Anh

Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội, công tác chế độ chính sách.

5. Bùi Thị Thu Hương

Theo dõi hợp đồng và ký gia hạn hợp đồng, theo dõi tập sự của CBVC, kéo dài thời gian công tác, kê khai tài sản, thủ tục cán bộ đi công tác trong nước

6. Nguyễn Thị Bắc

Soạn thảo công văn, quyết định, theo dõi cán bộ đi học tập và công tác nước ngoài, quản lý kho Hồ sơ cán bộ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây