Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp

Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong thực hiện chiến lược và các giải pháp truyền thông tuyển sinh, tư vấn hướng nghiêp; tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh, đảm bảo quy mô và chất lượng; hỗ trợ, phối hợp và giám sát các đơn vị chuyên môn trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp; thúc đẩy công tác tuyển sinh quốc tế.

2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định, đề án về công tác tuyển sinh của Đại học;
b) Xây dựng nội dung định hướng và phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển sinh nhằm lan tỏa và tăng cường sự hấp dẫn của các chương trình đào tạo đối với học sinh và phụ huynh;
c) Nghiên cứu thị trường đào tạo và sử dụng lao động, xây dựng và phát triển các phương thức tuyển sinh phù hợp với đặc điểm của các chương trình đào tạo và bám sát chiến lược phát triển của Đại học;
d) Chủ trì tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển sinh bao gồm truyền thông, tư vấn, đăng ký, thi tuyển, xét tuyển, công bố kết quả và nhập học, đảm bảo hiệu quả, công bằng và khách quan, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật;
đ) Quản lý, phát triển, xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy TSA;
e) Phát triển hoạt động tuyển sinh quốc tế và phối hợp tuyển sinh với các trường đại học đối tác trên thế giới;
g) Xây dựng và phát triển các chương trình tư vấn hướng nghiệp, ứng dụng công nghệ trong việc định hướng nghề nghiệp sớm giúp học sinh yêu thích và lựa chọn ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất với điều kiện và năng lực cá nhân;
h) Tư vấn, phối hợp, hỗ trợ và giám sát các đơn vị đào tạo trong Đại học về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, định hướng phát triển các chương trình đào tạo mới; Phối hợp với Ban Đào tạo và các đơn vị chuyên môn xây dựng, duy trì và phát triển bản đồ đào tạo của Đại học;
i) Quản lý hồ sơ tuyển sinh của Đại học;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.

3. Mục tiêu
Thu hút được những học sinh xuất sắc thuộc Top 1% của cả nước yêu thích và đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học. Tỷ lệ học viên sau đại học đạt tối thiểu 10% so với tổng số sinh viên đại học.
 

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

2.1. Lãnh đạo Ban
Trưởng ban PGS. Vũ Duy Hải
Phòng C1B-103 - SĐT: 0243.868.3408 - Email: hai.vuduy@hust.edu.vn
 • Quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp;
 • Phụ trách công tác nhân sự, tài chính, truyền thông, xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định, đề án, báo cáo của Ban;
 • Phụ trách công tác xét tuyển tài năng (XTTN) và xác thực chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học;
 • Phụ trách trả lời truyền thông, báo chí theo phân công của Ban Giám đốc;
 • Phụ trách phát triển cổng thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của Ban;
 • Điều phối, theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện các hoạt động về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp của toàn Đại học;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Phó Trưởng ban TS. Lê Đình Nam
Phòng C1B-104 - SĐT: 0243.868.3408 - Email: nam.ledinh@hust.edu.vn
 • Phụ trách công tác tổ chức các đợt thi Đánh giá tư duy (ĐGTD, TSA);
 • Phụ trách công tác xây dựng Đề án tuyển sinh và nhập liệu hệ thống;
 • Phụ trách công tác xây dựng và phát triển Bản đồ đào tạo;
 • Phụ trách công tác xét tuyển miền Bắc;
 • Phụ trách công tác tuyển sinh dạng Hiệp định, dự bị, cử tuyển, đặc biệt;
 • Phụ trách các hệ thống phần mềm về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT giao cho ĐHBKHN chủ trì quản lý, vận hành;
 • Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong Đại học theo mảng công việc được giao;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

Phó Trưởng ban TS. Hà Mạnh Tuấn
Địa chỉ: C1B-104 - SĐT: 0243.868.3408 - Email: tuan.hamanh@hust.edu.vn
 • Phụ trách công tác Hướng nghiệp;
 • Phụ trách hoạt động thăm quan, trải nghiệm cho học sinh;
 • Phụ trách triển khai các chương trình tư vấn, Openday;
 • Phụ trách công tác tuyển sinh quốc tế;
 • Phụ trách công tác cơ sở vật chất, ISO, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh;
 • Phụ trách xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho học sinh;
 • Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong Đại học theo mảng công việc được giao;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.
2.2. Cán bộ Ban
1. CV. Phạm Thu Thủy

Email: thuy.phamthu2@hust.edu.vn
 • Phụ trách Văn phòng;
 • Thi ĐGTD;
 • Cơ sở vật chất, hậu cần, VPP, quà tặng;
 • Lưu trữ hồ sơ;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.  

2. CV. Bành Thị Vân Anh
Email: anh.banhthivan@hust.edu.vn
 • Tuyển sinh sau đại học;
 • Tuyển sinh quốc tế;
 • Xác thực chứng chỉ Ngoại ngữ;
 • Phụ trách kênh truyền thông: Page Tuyển sinh sau ĐH - ĐHBKHN;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.  

3. CV. Phạm Thị Thu Hằng
Email: hang.pham@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • XTTN diện 1.2;
 • Tham quan, trải nghiệm, sự kiện tuyển sinh;
 • Công tác cộng tác viên;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

4. CV. Lương Thị Thu Hiền
Email: hien.luongthithu@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • XTTN diện 1.1;
 • Phụ trách kênh truyền thông: Page Tuyển sinh ĐHBKHN
 • Kiểm soát nội dung các bài viết trên Website ts và các kênh truyền thông khác; 
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

5. CV. Phan Thu Hà
Email: ha.phanthu@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • Lập dự toán, thanh toán các mảng công việc: lương, sự kiện, VPP, XTTN và các khoản chi khác của Ban;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

6. CV. Võ Thị Liên Hương
Email: huong.vothilien@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • Lập dự toán, thanh toán các mảng công việc: lệ phí, XTMB, ĐGTD;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

7. CV. Nguyễn Lê Giang
Email: giang.nguyenle@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • Xử lý dữ liệu tuyển sinh;
 • Phụ trách kênh truyền thông: Web ts.hust.edu.vn
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

8. CV. Trần Thiên Nam
Email: nam.tranthien@hust.edu.vn
 • Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đại học;
 • Phụ trách và xử lý thắc mắc trên hộp thư tuyển sinh;
 • Hỗ trợ công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần của Ban;
 • Soạn và trình ký các loại văn bản liên quan tới nhiệm vụ;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.

9. CV. Trần Thị Minh Châu
Email: chau.tranthiminh@hust.edu.vn
 • Hành chính, văn thư;
 • Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh;
 • Các công việc chung theo phân công của Lãnh đạo Ban.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây