Trung tâm phục vụ bách khoa

Trung tâm phục vụ bách khoa

I. Chức năng

Trung tâm Phục vụ Bách Khoa (sau đây gọi tắt là PVBK) là một đơn vị có chức năng quản lý và tổ chức triển khai khai thác các hoạt động dịch vụ trong Trường phục vụ cho cán bộ và sinh viên.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý hoạt động nhà Trung tâm Phục vụ Tổng hợp Bách Khoa (NTHBK) và khuôn viên hạ tầng NTHBK

- Trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của các đơn vị theo đúng nội dung cam kết trong hợp đồng.

- Trực tiếp thực hiện các nội dung cam kết nêu trong hợp đồng cho hoạt động của các đơn vị trong tòa nhà: cung cấp điện, nước, bảo vệ an ninh, vệ sinh môi trường và giải quyết các công việc đột xuất liên quan đến hoạt động của các đơn vị liên kết trong NTHBK.

2. Quản lý và tổ chức các hoạt động trông xe đạp, xe máy, ôtô:

- Quản lý và tổ chức điều hành hoạt động trông xe trong Trường phục vụ cho cán bộ và sinh viên theo đúng các quy chế được Ban Giám Hiệu ban hành.

- Bảo đảm điều kiện cho các nhà xe hoạt động: điện, nước, phương tiện PCCC và giải quyết các công việc đột xuất liên quan đến hoạt động dịch vụ của nhà xe.

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động, dịch vụ ăn uống:

- Quản lý các hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ cán bộ và sinh viên trong Trường.

- Kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ ăn uống, giải khát, thực hiện quy định:

- Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Vệ sinh môi trường.

4. Quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ photo copy

III. Cơ cấu tổ chức và phân công phụ trách công việc

Phân công phụ trách công việc:

 

Cán bộ

Chức vụ

Nội dung công việc đảm nhiệm

Họ và tên: ThS.Trần Phương Thảo

Điện thoại: 04.36230523

E-mail:thao.tranphuong@hust.edu.vn

Giám đốc

Phụ trách chung

Họ và tên: TS. Vũ Huy Lân

E-mail: lan.vuhuy@hust.edu.vn

P. Giám đốc

Phụ trách mảng hoạt động  xe đạp, xe máy, ô tô, cơ sở vật chất, PCCC

Họ và tên: Trần Thị Thu

E-mail: thu.tranthi@hust.edu.vn

Kế toán

Phụ trách kế toán tài chính, hợp đồng, báo cáo tài chính, thuế

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Minh

E-mail:minh.nguyenthihong1@hust.edu.vn

Chuyên viên

Thủ quỹ

Họ và tên: Trần Tuấn Anh

E-mail: anh.trantuan@hust.edu.vn

Chuyên viên kỹ thuật

Phụ trách kỹ thuật, văn phòng, hành chính, PCCC

Họ và tên:Vũ Thị Hiền

E-mail: hien.vuthi@hust.edu.vn

Chuyên viên

- Phụ trách trông xe đạp, xe máy

Họ và tên: Lê Thị Loan 

E-mail: loan.lethi@hust.edu.vn

Chuyên viên

- Kế toán viên, thủ kho

Họ và tên: Nguyễn Hữu Điều

E-mail:dieu.nguyenhuu@hust.edu.vn

Nhân viên

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Lê Văn Chuyên

E-mail: chuyen.levan@hust.edu.vn

Nhân viên

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại:

E-mail: thanh.lethi1@hust.edu.vn

Nhân viên

 

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hồng

E-mail:hong.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Nhân viên

 

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây