Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028: Trách nhiệm - Sáng tạo - Xuất sắc

Thứ sáu - 28/04/2023 07:06
Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Trong hai ngày 27 - 28/4/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra Đại hội Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên công đoàn, người lao động, nơi gửi gắm những tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, Ban Giám đốc, tập thể lãnh đạo đại học với sự phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội trong những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn đại học khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí. TS Bùi Đức Hùng đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn đại học, PGS Nguyễn Tiến Dũng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI gồm 5 đồng chí.

Đại hội biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong Nghị quyết Đại hội với phương châm: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.

3 từ khóa Giám đốc đại học yêu cầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 tập trung thực hiện

Phát biểu tại Đại hội, đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội của Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2023, PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - rất ấn tượng về vở kịch ngắn chào mừng Đại hội của các cựu sinh viên Bách khoa tái hiện sự kiện Bác Hồ về thăm Đại học Bách khoa Hà Nội Tết năm 1958, dặn dò về công tác công đoàn, trong đó chăm lo cho con người – cán bộ, giảng viên, sinh viên. “Có lẽ trong những năm tháng phát triển, mỗi con người Bách khoa đã thấm nhuần lời dạy của Bác, đã làm việc hết mình và Đại học Bách khoa Hà Nội của chúng ta đã phát triển đã đạt được những kết quả to lớn” – lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội tâm huyết chia sẻ.
 
Vở kịch ngắn của các cựu sinh viên Bách khoa tái hiện sự kiện Bác Hồ về thăm Đại học Bách khoa Hà Nội Tết năm 1958

PGS. Huỳnh Quyết Thắng nhận định: Nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội, giai đoạn 5 năm đầu tiên của giai đoạn phát triển Nhà trường như một Đại học đúng nghĩa theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã được Đảng, Nhà nước giao cho những trách nhiệm nặng nề và thách thức, nhưng cũng hết sức vinh dự: Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị chọn Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học được đầu tư trọng điểm để thực hiện nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước”; Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 8/2/2023 của Chính phủ đã chỉ rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2023-2025 xây dựng “Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” trình chính phủ phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội rất tự hào khi nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế, xã hội, đời sống của cán bộ, viên chức và lao động của nhà trường, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đồng thuận, chia sẻ của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Toàn đại học đã kiên định và sáng tạo thực hiện chiến lược phát triển Đại học giai đoạn 2017-2025, đặc biệt là 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được cụ thể hóa trong giai đoạn 2021-2025, với 32 chỉ số đánh giá/đo lường rất thách thức vào năm 2025. Nhà trường đã vượt qua những khó khăn, thách thức đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.
20230428 CBO 1154
PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - phát biểu tại Đại hội
Về kết quả hoạt động của công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 -2023, PGS. Huỳnh Quyết Thắng thống nhất với những nhận xét, đánh giá kết quả nổi bật, những điểm mạnh làm được, những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo chính trị cũng như báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn trình Đại hội; đồng thời bày tỏ sự nhất trí với mục tiêu, 5 nội dung trong phương hướng hoạt động, 5 nhiệm vụ và giải pháp đề xuất cùng với 12 chỉ tiêu cơ bản.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. Huỳnh Quyết Thắng yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn đại học nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo 3 phương châm hoạt động gắn liền với 3 từ khóa:

1. Thể hiện Trách nhiệm: Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn, người lao động và vai trò tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ đề xuất của giai đoạn 2023-2028.

2. Thể hiện Sáng tạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động, thực hiện tốt Quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng; Phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường trong từng thời điểm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên công đoàn, người lao động phấn khởi, hăng say làm việc, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

3. Thể hiện Xuất sắc: Phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Công đoàn Giáo dục; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt là phát hiện và bồi dưỡng những cán bộ trẻ - những nhân tố mới, nhiệt huyết trong công tác công đoàn.

“Tổng hợp 3 ý trên là phương châm hành động của Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội: Một Bách khoa kết nối các gia đình Bách khoa để người Bách khoa tỏa sáng và nâng cao giá trị: Trách nhiệm hơn, Sáng tạo hơn và Xuất sắc hơn” – Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
20230428 CBO 1170
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - phát biểu chỉ đạo Đại hội
 “Đẳng cấp Bách khoa” – từ khóa trong phát biểu của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Dự và phát biểu giao nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu cho Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – UV Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – nhiều lần dùng từ “đẳng cấp” đề nói về đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tập thể Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận xét: “Cùng với công đoàn các đại học/các trường ĐH trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện rõ nét là một đơn vị hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao; đồng hành cũng Nhà trường trong những bước chuyển quan trọng có tính lịch sử; khẳng định thương hiệu, đẳng cấp của một Đại học; khằng định đẳng cấp của đội ngũ cán bộ, viên chức là các nhà khoa học, nhà giáo, người lao động đang công tác, cống hiến cho Đại học Bách khoa Hà Nội”.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của BGH - nay là BGĐ và các tổ chức đoàn thể của Đại học Bách khoa Hà Nội trong những năm qua, tất cả đã tạo nên một Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội - Đơn vị luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, nơi gửi gắm, chia sẻ của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn Đại học; Cảm ơn BCH Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội, cán bộ công đoàn từ tổ công đoàn, công đoàn bộ phận với nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua những thách thức, khó khăn với những quyết định rất táo bạo và quyết liệt nhưng cũng rất ấm áp, nghĩa tình khi triển khai các hoạt động, khi ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động, khi sẻ chia, hỗ trợ, chung tay cùng người lao động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những trăn trở, ưu tư, do dự đâu đó vẫn còn tồn tại – tất yếu trong bối cảnh của chuyển đổi/đổi mới/sự hấp dẫn của những tác động chính thống, phi chính thống ngoài nhà trường, ngoài xã hội; Cảm ơn đội ngũ nhà giáo, người lao động đã ủng hộ, tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn tổ chức, lan tỏa những hình ảnh đẹp lung linh, đẳng cấp của người lao động Bách khoa trong bức tranh chung của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay.

“Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, tất cả nhà giáo, người lao động cùng chung tay xây dựng một mô hình đại học mới. Tôi luôn tin rằng Đại học Bách khoa Hà Nội là: Cơ quan văn hóa hiện đại, văn minh, truyền thống; Cơ sở khoa học đẳng cấp; Môi trường giáo dục văn minh” – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân bày tỏ sự tin tưởng.
20230428 CBO 1048
Các đại biểu tham dự Đại hội
Thay mặt Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đề nghị Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 tập trung 2 định hướng lớn:

1. Đổi mới công tác hoạt động Công đoàn, đồng bộ với những bước đổi mới của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đổi mới về chất chứ không thuần túy việc định danh mới. Cụ thể:

- Làm tốt công tác truyền thông nội bộ để nhà giáo, người lao động biết, hiểu, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các chủ trương đổi mới của Đại học Bách khoa Hà Nội, của giáo dục đại học theo Luật 34, NĐ99 và các quy định liên quan.

- Tạo động lực, truyền cảm hứng để nhà giáo, người lao động tận tâm, tận lực cống hiến, gắn bó trong ngôi nhà chung Đại học Bách khoa Hà Nội đầy ắp tình yêu và tràn đầy lý tưởng, sáng tạo.

- Tận dụng các nguồn lực đảm bảo đời sống, tháo gỡ khó khăn với người lao động trên tinh thần hỗ trợ một cách tôn trọng, chân ái và sẻ chia.

- Từ tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn đại học tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực cho nhà giáo, người lao động để họ tự tin, chủ động đối mặt với những thách thức trong quá trình đổi mới – xứng đáng với những yêu cầu đặt ra ngày càng cao của một Đại học.

- Công đoàn tham gia xây dựng quy định nội bộ đảm bảo quyền lợi của người lao động nhưng cũng tham gia gánh vác, cùng tháo gỡ những khó khăn của Nhà trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới (không như ĐHQG, không như ĐH vùng); động viên nhà giáo, người lao động chung tay, chung sức để có một Đại học Bách khoa Hà Nội cho chính các thầy cô, vì thầy cô.
20230428 CBO 1133
TS. Phùng Lan Hương trình bày tham luận tại Đại hội
2. Thực hiện nghiêm túc, triển khai linh hoạt, phủ hợp các quy định trong quy chế dân chủ cơ sở. Luật Thực hành Dân chủ đã có hiệu lực dẫn đến quyền của người lao động được khằng định rõ nét, trách nhiệm vận hành dân chủ của Đại học phải cụ thể hơn.

- Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của Đại học.

- Nghiên cứu thành lập Ban Thanh tra nhân dân các trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Tham mưu lãnh đạo Đại học thực hiện tốt việc công khai, minh bạch những nội dung theo quy định; tổ chức đối thoại theo quy định; tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, người lao động theo định kỳ, từ đó chuyển hội nghị thành diễn đàn dân chủ từ Phòng/ban, Khoa, Viện, Trường.

- Động viên nhà giáo, người lao động phát huy tinh thần dân chủ đúng quy định, tránh vượt cấp, tạo những dư luận phức tạp không cần thiết.
 
20230428 CBO 1116
PGS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn đại học – báo cáo đại hội công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023
Hoạt động Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2023

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn đại học – đã báo cáo đại hội 7 kết quả nổi bật của công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023: Chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, NG, NLĐ trong Đại học, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực, đạo đức nhà giáo, nề nếp kỷ cương, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; Đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; Chủ động, tích cực tham gia hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Công đoàn Đại học; Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”; Công tác tài chính…

Đánh giá chung, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn đại học Nguyễn Tiến Dũng nhận định: Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2023 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; Đời sống vật chất và tinh thần của CB tăng dần có xu hướng ổn định; Sự chỉ đạo hiệu quả, vai trò của Công đoàn Đại học được khẳng định; Đổi mới, sáng tạo, đa dạng trong các hoạt động chuyên môn, văn hóa, thể dục thể thao, nữ công; Tổ chức Công đoàn dần đi vào ổn định, theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Quỹ Tấm lòng vàng được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ CBVC, NG, NLĐ; Công đoàn Đại học, các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Những nỗ lực, cố gắng của tập thể Công đoàn đại học trong nhiệm kỳ vừa qua, đã được tặng thưởng: 2 Bằng khen toàn diện, 2 Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 Bằng khen toàn diện, 2 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nhiều đơn vị và cá nhân nhận được các khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
20230428 CBO 1234
TS. Bùi Đức Hùng tặng hoa cảm ơn các cán bộ Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2023
Cùng đó, PGS. Nguyễn Tiến Dũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 như: Hiệu quả hoạt động Công đoàn ở một số Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc chưa cao; Ứng dụng CNTT trong tổ chức quản lý công đoàn tuy đã bắt đầu được khai thác, nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả.; một số đơn vị còn chưa chủ động nghiên cứu thấu đáo cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị mình, nhằm tạo sự đồng thuận cũng như triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách chung…

Về mục tiêu và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, PGS. Nguyễn Tiến Dũng cho biết hoạt động Công đoàn đại học phải đóng góp vào việc xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong toàn thể CBVC, NG, NLĐ, phát huy năng lực của mỗi cá nhân và trí tuệ tập thể, cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đại học giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030 theo định hướng đổi mới quản trị đại học tiên tiến, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tăng tính chủ động sáng tạo ở các đơn vị với tầm nhìn: Trở thành một Đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực về kỹ thuật và công nghệ, một hình mẫu đại học tự chủ toàn diện và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng đối với xã hội, đất nước và dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

6 giải pháp được đề ra là: Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hiệu quả các hoạt động công đoàn, thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn, phát huy vai trò phản biện; Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, năng động, nhiệt huyết; Chú trọng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, NG, NLĐ, gắn với quá trình chuyển đổi tại các đơn vị trong thời gian quá độ để hoàn thiện mô hình đại học; Đẩy mạnh CĐS và ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn; tăng cường ứng dụng eHUST; Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hoạt động công đoàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới CBVC, NG, NLĐ về các chủ trương, chính sách của đại học.
 
20230428 CBO 1074

“Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng ủy Đại học, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn đại học, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam” TS. Bùi Đức Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội.
Gia Hân. Ảnh: Duy Thành
20230428 CBO 0974
20230428 CBO 1002
20230428 CBO 1055
20230428 CBO 1053
20230428 CBO 1124
20230428 CBO 1120
20230428 CBO 1099
20230428 CBO 1092
20230428 CBO 0947
20230428 CBO 1136
DSC 0421a (1)
20230428 CBO 1214

Link ảnh xem TẠI ĐÂY

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây