Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN

Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN

 •   13/11/2016 16:06:00
 •   Đã xem: 10245
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

 •   13/11/2016 16:01:00
 •   Đã xem: 8071
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

 •   13/11/2016 15:35:00
 •   Đã xem: 13510
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Thông tư số 18/2013

Thông tư số 18/2013

 •   13/11/2016 15:08:00
 •   Đã xem: 11543
Để hướng dẫn triển khai thi hành Điều lệ Sáng kiến (được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ), ngày 01/8/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. Việc xây dựng và ban hành Thông tư nói trên là rất cần thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý triển khai thi hành Điều lệ Sáng kiến, góp phần khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013.
tesst

tesst

 •   13/11/2016 14:38:00
 •   Đã xem: 6638
Danh sách PTN trọng điểm

Danh sách PTN trọng điểm

 •   13/09/2016 22:54:00
 •   Đã xem: 33788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây