Thông báo Đề xuất đề tài khoa học cấp GD&ĐT năm 2025

Thứ ba - 27/02/2024 05:35

Căn cứ Công văn số 669/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/2/2024 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT, Ban Khoa học - Công nghệ trân trọng thông báo tới lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên môn về việc xây dựng đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2025 như sau:

1. Yêu cầu đối với đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCN

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chủ đề nghiên cứu được lựa chọn trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể:

Đề xuất đề tài bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu phê duyệt tại Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (QĐ số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022); Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (QĐ số: 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020); Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 (đối với nội dung phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chip và chất bán dẫn);

Các đề tài thực hiện theo các chương trình đã được Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển); Các đề tài nghiên cứu về toán ứng dụng theo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (QĐ số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020).

Căn cứ chiến lược phát triển của ĐHBK Hà Nội, Nhà trường khuyến khích, ưu tiên các đề xuất đề tài như sau:

· Các đề tài nằm trong 04 định hướng phát triển KHCN theo chiến lược 2017 – 2025 của Đại học;

· Các đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu;

· Các đề tài có sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước, ...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ và các sản phẩm khác có thể định lượng được;

· Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo NCS. 

Ngoài ra, các đề xuất có thể là đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục. Yêu cầu nội dung các đề xuất có tính khả thi, dự kiến sản phẩm và kinh phí phù hợp, không trùng lặp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện trong nước và quốc tế. 

2. Yêu cầu đối với đề xuất đề tài cấp Bộ thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục

· Thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục, giải quyết các vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam; 

· Đảm bảo không trùng lặp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện; không trùng với các đề xuất tại mục 1).

· Có sản phẩm rõ ràng, có tính khả thi; Có khả năng ứng dụng thực tế giáo dục Việt Nam; Khuyến khích sản phẩm là sách và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.  

· Đề xuất đề tài tập trung vào các nội dung như: Đổi mới hiệu quả chương trình giáo dục các cấp học; Hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục – trong đó những vấn đề về đội ngũ nhà giáo, về công bằng xã hội trong giáo dục, về xã hội hóa giáo dục, về phân cấp, tự chủ, đảm bảo chất lượng giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục; Xây dựng các phương pháp luận, các chỉ số về phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

· Kinh phí dự kiến khoảng 300-400 triệu đồng/đề tài. 

3. Kế hoạch và thời hạn

Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì thực hiện. ĐHBK HN sẽ tổ chức Hội đồng xét duyệt đề xuất và chỉ xét đối với các đề xuất được đăng nhập trên hệ thống eHUST hoặc qldt.

Từ 26/2 đến 10/3/2024: Các cá nhân xây dựng đề xuất và đăng ký online trên hệ thống eHUST (tại địa chỉ https://e.hust.edu.vn ) hoặc địa chỉ https://qldt.hust.edu.vn

Thời hạn đăng nhập: Trước 23h55’ ngày 10/3/2024 (Chủ nhật).

Lưu ý: Sau thời gian 23h55’ ngày 10/03/2024 Hệ thống sẽ KHÔNG nhận hồ sơ đề xuất.
Trong thời gian từ 12/03/2024 đến 15/03/2024, Ban KHCN sẽ tổ chức các Hội đồng xét duyệt, chỉnh sửa đề xuất và gửi toàn bộ hồ sơ lên Bộ GD&ĐT muộn nhất trong ngày 21/03/2024 (Thứ năm) theo Kế hoạch Công văn số 669/BGDĐT-KHCNMT nêu trên.

Đề xuất theo Mẫu 1, Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016:

Tác giả: Phòng QLNC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây