Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ

Thứ sáu - 10/05/2024 08:37
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025
Thực hiện Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Khoa học - Công nghệ trân trọng thông báo tới Lãnh đạo đơn vị, các thầy cô toàn trường quan tâm đăng ký tham gia tuyển chọn.

Tổ chức chủ trì đề tài: Đại học Bách khoa Hà Nội.
Danh mục và biểu mẫu hướng dẫn đề tài KHCN cấp bộ đặt hàng giao Đại học Bách khoa tuyển chọn (23 đề tài – Trang 1/17÷17/17 Quyết định 1312) thực hiện từ năm 2025.
Cá nhân chủ trì tham gia tuyển chọn gửi bản cứng Hồ sơ về Ban khoa học - Công nghệ - P220-C1 trước 10 giờ 00 ngày 14/05/2023 (Thứ ba).
Bộ Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây:
Được niêm phong kín và gửi về Ban Khoa học - Công nghệ, ĐHBK HN (P220-C1).
Trang thông tin bên ngoài hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2025; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và danh sách tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong.
Tài liệu bên trong niêm phong gồm:
+Bản cứng: Đóng thành quyển gồm có
Thuyết minh đề tài: 01 gốc có đầy đủ chữ ký và 02 copy theo mẫu 6 của Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thuyết minh có chữ ký của CNĐT, thành viên tham gia đề tài và xác nhận của Lãnh đạo Trường hoặc Viện chuyên môn.
Bản cam kết hỗ trợ kinh phí đối ứng từ các tổ chức (Đối với các đề tài có kinh phí đối ứng);
Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, sử dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;
Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT;
+ File mềm: 01 USB ghi file scan tất cả các nội dung bản cứng ở trên.


Các Hội đồng sẽ tiến hành tuyển chọn đề tài trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024.
Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2024, các cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ 2025 chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Khoa học - Công nghệ 
Địa chỉ: P220-C1; Tel: 02438692136
PGS.TS. Mạc Thị Thoa – Phó trưởng ban 
CVC. Hoàng Thị Kim Thu 

Tệp đính kèm:
Công văn hướng dẫn của Bộ
Mẫu hồ sơ - tuyển chọn đề tài cấp Bộ 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây