Cuộc thi Sáng chế năm 2018 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”

Thứ tư - 05/12/2018 18:16
Cuộc thi Sáng chế năm 2018 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”
Bộ Khoa học và Công nghệ (trong đó Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan thường trực) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.
Mục đích của Cuộc thi
Khuyến khích các hoạt động sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và chi phí thấp để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Tổ chức, cá nhân dự thi
Tổ chức Việt Nam, công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đầu tư, sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật là đối tượng được bảo hộ sáng chế theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng, v.v., có thời điểm bộc lộ công khai lần đầu (ở trong nước hoặc ở nước ngoài) hoặc áp dụng lần đầu tại Việt Nam sau ngày 31/5/2013 và chưa tham dự Cuộc thi Sáng chế do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các năm 2013, 2014 đều có thể đăng ký tham dự Cuộc thi.
Thời hạn nhận hồ sơ dự thi
Từ ngày 16/8/2018 (ngày công bố Cuộc thi) đến hết ngày 31/12/2018.
Địa điểm nhận Hồ sơ dự thi
Tổ chức, cá nhân dự thi nộp hồ sơ tại một trong các địa chỉ sau đây:
- Cục Sở hữu trí tuệ (Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn), Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.38586455.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.3920 8483; 028.3920 8485.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, Địa chỉ: Tầng 3, Số 135 Đường Minh Mạng, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.388 9955.
Để giúp các tổ chức, cá nhân chuẩn bị tốt Hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018, Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện việc hướng dẫn, tư vấn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân có giải pháp kỹ thuật đăng ký dự thi tại các địa điểm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang, cụ thể như sau:
1. Tại Hà Nội:
Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018:
 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/12/2018.
·         Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.38586455.
 • Điện thoại: 024.38586455; email:      cuocthisangche@noip.gov.vn.
Hướng dẫn tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cho các tổ chức, cá nhân dự thi có yêu cầu:
 • Thời gian: Thứ Năm hằng tuần (cả sáng/chiều). Bắt đầu từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 27/12/2018.
 • Địa điểm tư vấn: Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Phòng 402A (tầng 4 nhà A), Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cần đăng ký trước thông qua email hoặc số điện thoại dưới đây (trước ít nhất 02 ngày làm việc, chậm nhất là chiều thứ ba của tuần đó).
 • Điện thoại: 024.38586454 hoặc 024.38583069 (máy lẻ 1471, 1485), email:    phongthongtin@noip.gov.vn.
2. Tại TP. Hồ Chí Minh:
Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 và thủ tục đăng ký sáng chế:
 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/12/2018.
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, lầu 7, số 17-19 Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Điện thoại: 028. 39208483 hoặc 028. 39208485 (máy lẻ 104), email: vanphong2@noip.gov.vn.
Hướng dẫn tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cho các tổ chức, cá nhân dự thi có yêu cầu:
 • Thời gian: 02 ngày, Ngày 03/11/2018 (Sáng+Chiều); Ngày 15/12/2018 (Sáng+Chiều).
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, lầu 7, số 17-19 Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cần đăng ký trước thông qua email hoặc số điện thoại dưới đây:
Ngày 03/11/2018 (Sáng+Chiều): Đăng ký trước ngày 31/10/2018;
Ngày 15/12/2018 (Sáng+Chiều): Đăng ký trước ngày 05/12/2018.
·         Điện thoại: 028. 39208483 hoặc 028. 39208485 (máy lẻ 104), email: vanphong2@noip.gov.vn.
3. Tại TP. Đà Nẵng:
Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 và thủ tục đăng ký sáng chế:
 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/12/2018.
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0236.3889955, email:      vanphong3@noip.gov.vn.
 Hướng dẫn tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cho các tổ chức, cá nhân dự thi có yêu cầu:
 • Thời gian: 02 ngày, Ngày 20/12/2018 (Sáng+Chiều); Ngày 21/12/2018 (Sáng+Chiều).
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chếcần đăng ký trước ngày 26/11/2018 thông qua email hoặc số điện thoại dưới đây.
 • Điện thoại: 0236.3889955, email:      vanphong3@noip.gov.vn.
4. Tại TP. Nha Trang:
 Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018, hướng dẫn tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cho các tổ chức, cá nhân dự thi có yêu cầu:
 • Thời gian: Ngày 17/11/2018 (Sáng+Chiều)
·              Địa điểm: Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ Nha Trang, số 02 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chếcần đăng ký trước ngày 10/11/2018 thông qua email hoặc số điện thoại dưới đây.
 • Điện thoại: 024.38586454 hoặc 024.38583069 (máy lẻ 1471, 1485), email:    phongthongtin@noip.gov.vn.
Tệp đính kèm: Download
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây