Thông báo về việc xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Thứ ba - 18/09/2018 15:07
hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Thông báo về việc xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển

 

Thực hiện công văn số 4236/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển, theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025, Phòng Khoa học Công nghệ trân trọng thông báo và kính gửi lãnh đạo các đơn vị cùng các nhà khoa học của Trường tham gia xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN với các nội dung như trong files hướng dẫn gửi kèm theo.

Đề nghị các chủ trì đề xuất nhiệm vụ KHCN nộp 03 bản cứng Phiếu đề xuất có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Khoa/Viện) cho Phòng Khoa học Công nghệ và gửi 02 files mềm (Đề xuất và Tóm tắt theo mẫu của Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT) về địa chỉ emal: khcn@hust.edu.vntrung.nguyenngoc@hust.edu.vn trước 16 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Phòng Khoa học Công nghệ sẽ tập hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ và trình Ban giám hiệu Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ngày 03 tháng 10 năm 2018.

Tệp đính kèm:  CV 4236  ;  Phụ lục 1.1  ; Phụ lục 1.2

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây