Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Thứ tư - 13/12/2017 11:34
Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ phê duyệt Khung “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (gọi tắt là Chương trình) thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017; Căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 và năm 2019 tham gia Chương trình như sau:

Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ phê duyệt Khung “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (gọi tắt là Chương trình) thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017; Căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 và năm 2019 tham gia Chương trình như sau:

1. Nội dung
 
Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện Chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nội dung thuộc các hướng sau:
 
a) Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, hầm lò.
 
b) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến khai thác trong các điều kiện đặc biệt như: chiều cao tầng khai thác lớn, bờ mỏ kém ổn định, cấu trúc địa chất phức tạp, vỉa mỏng, khai thác xuống sâu, các khu vực có công trình trên mặt cần bảo vệ, các khu vực chứa nhiều nước.
 
c) Nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy chế biến khoáng sản rắn; nâng cao mức độ chế biến sâu khoáng sản rắn.
 
d) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại thuốc tuyển nổi thế hệ mới có hoạt tính và tính chọn riêng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển công nghệ tiên tiến để tuyển, chế biến quặng nghèo, quặng khó tuyển như: quặng apatit loại II, loại IV, quặng thành phần vật chất phức tạp.
 
đ) Nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng hóa phẩm tiên tiến, hiện đại để gia tăng thu hồi dầu và duy trì sản lượng giếng, nâng cao hiệu quả khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu.
 
e) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản thay thế thiết bị nhập khẩu.
 
2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
 
- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị;
 
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài) hoặc A2-ĐXNV (đối với dự án SXTN) quy định tại phụ lục Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
 
- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc tham gia nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu; 
 
- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm). 
 
3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất
 
a) Thời hạn nhận hồ sơ
 
- Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 : Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: ngày 20 tháng 12 năm 2017 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.
 
- Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ năm 2019 : Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: ngày 25 tháng 01 năm 2018 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.
 
b) Nơi tiếp nhận hồ sơ
 
Hồ sơ đề xuất gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
 
Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi file chứa nội dung đề xuất về địa chỉ email: Tupc@moit.gov.vn. Trong quá trình xây dựng Hồ sơ đề xuất, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 024.22202308.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây