Viện - Trung tâm nghiên cứu Viện - Trung tâm nghiên cứu

Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

Văn phòng: P508 - Tòa nhà Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04 36231151

Fax: 04 36231152


Viện Nghiên cứu Quốc tế về KH & KT tính toán

Văn phòng: P609 - Tòa nhà Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04 36231387

Fax: 04 36231152

Website: icse.hust.edu.vn


Trung tâm Khoa học & Công nghệ cao su

Văn phòng: Tòa nhà D2A

Điện thoại: 04 38692737

Fax: 04 38692737


Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và dưới nước

Văn phòng: C8 - 210

Điện thoại: 04 36231283

Fax: 04 36231283


Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ

Văn phòng: C1 - 325

Điện thoại: 04 36231609

Fax: 04 36231608

Website: cti.hust.edu.vn


Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme

Văn phòng: C10 - tầng 2

Điện thoại: 04 3869 2731/ 3869 2370

Website: pc.hust.edu.vn


Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS)

Văn phòng: P605 - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04 36231673

Fax: 04 36231672


Trung tâm Điện tử Y sinh

Văn phòng: 307- C9

Điện thoại: 04. 38682099

Website: bme.hust.edu.vn


Văn phòng: Tầng 8 tòa nhà B1

Điện thoại: 04 3868 30 87

Fax: 04 3868 35 51

Website: mica.edu.vn


Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các hợp chất thiên nhiên

Văn phòng: C10B - tầng 1, 2

Điện thoại: 04 38684376

Fax: 04 38691256


Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Văn phòng: 202 - Tòa nhà công nghệ cao

Điện thoại: 04 3868 3518

Website: icea.hust.edu.vn

 

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Văn phòng: Nhà F

Điện thoại: 04 3 623 04 35

Fax: 04 3 623 02 93

Website: aist.hust.edu.vn


Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

Văn phòng: Tòa nhà ITIMS, C10

Điện thoại: 04 38680787

Fax: 04 38692963


Trung tâm An toàn và An ninh Thông tin

Văn phòng: B1- 405

Website: bkcs.hust.edu.vn