Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

03 / 12
Hội nghị Tinh thể học Châu Á lần thứ 14
08 / 12
Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ Thông tin và Truyền thông
09 / 12
Chung khảo cuộc thi : “Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức”
Xem tất cả

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU

Định hướng nghiên cứu
Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó...
Xem chi tiết
Các đơn vị nghiên cứu
Ngày 26/04/2016, tại phòng Hội thảo C2, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Viện Điện năm 2016 do Liên chi đoàn Viện tổ chức đã diễn ra, nhằm tạo...
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN