Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

12 / 11
Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học
21 / 11
Hội thảo Hệ thống & Ngôn ngữ Lập trình Châu Á lần thứ 14
03 / 12
Hội nghị Tinh thể học Châu Á lần thứ 14
Xem tất cả

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU

Định hướng nghiên cứu
Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó...
Xem chi tiết
Các đơn vị nghiên cứu
Tham gia nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, bên cạnh các Khoa, Viện đào tạo còn có các Viện, Trung tâm nghiên cứu.
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN