Ban Quản trị các tòa nhà cao tầng

Ban Quản trị các tòa nhà cao tầng

I. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Các tòa nhà cao tầng.

II. Nhiệm vụ và trách nhiệm

Quản lý cơ sở vật chất của toà nhà, cụ thể: các phòng, trang thiết bị điện nước, thiết bị thang máy, thang chở sách, điều hoà không khí, điện thoại, mạng thông tin...

Tổ chức thực hiện và quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường của toà nhà.

Ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng trong việc duy tu bảo dưỡng định kỳ các loại thiết bị có liên quan đến an toàn về người như thang máy, thang chở sách.

Phối kết hợp với các phòng ban, đơn vị, trung tâm trong toà nhà trong việc điều hành nhằm đảm bảo cho hoạt động của các phòng ban được tốt, nhịp nhàng không gây ảnh hưởng đến nhau, sử dụng cơ sở vật chất do nhà trường phân bổ một cách hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích, tránh gây lãng phí trong việc sử dụng phòng ốc, điện nước; Thu tiền điện nước ở những đơn vị không thuộc diện Nhà trường phải đảm bảo hoạt động.

Phối kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan trong trường như Phòng Thiết bị; Phòng Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Bảo vệ... trong công tác điều hành, bảo vệ toà nhà cũng như trong công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị trong toà nhà và mua sắm mới trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của toà nhà.

Tư vấn, lên phương án khai thác có hiệu quả CSVC, trang thiết bị của toà nhà để trình BGH xem xét quyết định nhằm đem lại nguồn thu cho trường.

Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan trong trường như Phòng HCTH; Phòng CTCT; Bảo vệ...trong việc hướng dẫn, điều hành các đoàn đến tham quan Toà nhà.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc điều hành và phối hợp điều hành hoạt động của Toà nhà.

III. Cơ cấu Tổ chức

Bao gồm các cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm.

01 Trưởng ban:

  • Phụ trách chung, tổ chức chỉ đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban theo thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao.
  • Phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong Ban quản trị.
  • Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Ban.

01 Phó trưởng ban: 

  • Giúp Trưởng ban trong việc điều hành hoạt động của Ban theo sự  phân công của Trưởng ban hoặc được Trưởng ban uỷ quyền.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động theo mảng công việc được phân công và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đó; Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được giao.

Các thành viên khác: Bao gồm 07 cán bộ chuyên trách chịu sự quản lý và phân công công việc từ Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

Phân công công viêc xem TẠI ĐÂY

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây