HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SHAREPOINT (Phần 1)

Thứ ba - 05/10/2021 21:33

I. Đăng nhập 

Đăng nhập vào mail.hust.edu.vn
Chọn công cụ khởi động ứng dụngMicrosoft 365 Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 rồi chọn SharePoint

II. Tạo Site SharePoint Online 

Bước 1: Chọn Create site 

Bước 2: Chọn Team site 

Bước 3: Đặt tên trang và mô tả về trang 

Bước 4: Chọn quyền riêng tư

Nếu được cung cấp, trong mục Cài đặt quyền riêng tư, chọn Công khai - bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể truy nhập site này hoặc Riêng tư - chỉ thành viên mới có thể truy nhập site này để kiểm soát những người có quyền truy nhập vào site của bạn.

Bước 5: Chọn Next

Bước 6: Thêm vào các thành viên của nhóm 

Bước 7: Nhấn Finish

Xem giao diện Site sau khi đã được tạo

 

III. Thêm Page vào Stie đã tạo và Tùy chỉnh Page

  • Thêm Page vào Site đã tạo

Bước 1: Chọn +New

Bước 2: Chọn Page 

Bước 3: Chọn mẫu trang để tạo 

Bước 4: Click Create

 

  • Tùy chỉnh Page 

Sau khi tạo Page chúng ta tiếp tục thực hiền các bước tiếp theo để Tùy chỉnh Page 

Bước 5: Tùy chỉnh Page ta thêm tên Page vào vùng tiêu đề. Bắt buộc phải có tên Page/ trang để lưu Page đó.

 

Bước 6: Tùy chỉnh cho vùng tiêu đề chọn Edit web part

Thực hiện tùy chỉnh Page phần vùng tiêu đề gồm có 

Bước 7: Tùy chỉnh Layout cho phần tiêu đề 

Bước 8: Tùy chỉnh nội dung tiêu đề vào giữa / trái / phải 

Bước 9: Thêm vào tên công ty, ngày tháng phát hành

Bước 10: Save as draf sau khi chỉnh sửa cho phần Tiêu đề của Page / Trang

Tác giả: Nguyễn Kim Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây