PTN nghiên cứu và triển khai công nghệ Môi trường

Thứ hai - 01/08/2016 23:09

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường (PTN R&D) được hình thành từ tiền thân là phòng thí nghiệm thành lập theo quyết định số 636/QĐ-TC ngày 22 tháng 11 năm 1999 do Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ký, thực hiện hai nhiệm vụ:

 • Là cơ sở thực nghiệm tập trung của Viện nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhà nước về bảo vệ môi trường và các đề tài nghiên cứu khoa học, các hợp đồng dịch vụ phân tích môi trường, tư vấn đánh giá tác động môi trường, chuyển giao công nghệ môi trường.
 • Phục vụ công tác đào tạo của Viện

Các hướng nghiên cứu

 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến phân tích các mẫu môi trường trên các thiết bị phân tích hiện đại như GC/MS, HPLC, AAS, ICP…và đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và môi trường làm việc cũng như đánh giá phát thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn), đo tiếng ồn và vi khí hậu.
 • Hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ lấy mẫu cho các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và phân tích mẫu.
 • Nghiên cứu xử lý các loại chất thải trên mô hình (pilot) tương ứng, đề xuất công nghệ xử lý phù hợp với từng loại chất thải.
 • Thiết kế, thi công các công trình xử lý môi trường.
 • Tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ.
 • Đào tạo và hướng dẫn vận hành các hệ thống xử lý môi trường
 • Nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp để tái chế, tái sử dụng tài nguyên từ chất thải
 • Nghiên cứu hiện trạng hoạt động tái chế ở Việt Nam trong tương quan chung của khu vực và quốc tế, qua đó đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp tái chế Việt Nam đổi mới trang thiết bị và công nghệ ngang tầm với các quốc gia trong khu vực và thế giới.
 • Nghiên cứu mô phỏng các quá trình phát tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí, nước…
 • Xây dựng hệ quản trị dữ liệu và GIS ứng dụng cho quản lý môi trường
 • Nghiên cứu mô phỏng các quá trình và hệ thống xử lý môi trường
 • Tiến hành các nghiên cứu về công nghệ môi trường

Một số đề tài nghiên cứu

1. Phát triển công nghệ tái chế chất thải điện tử và thiết bị điện tử

Cấp quản lý: Dự án hợp tác với Viện Tài nguyên và Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM)

Thời gian thực hiện: 4/2006 - 3/2009

Cấp quản lý: Sở KH và CN Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

 2. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải cho các cụm công nghiệp tập trung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cấp quản lý: Sở TN và MT Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Văn Mạnh

Thời gian thực hiện: 2008 – 2009

 3. Xây dựng đề án đào tạo cán bộ cho các phòng thí nghiệm

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: 2006-2007

 4. Nghiên cứu tình hình ô nhiễm một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong môi trường khu vực Hà Nội, xác định nguồn phát tán và định hướng các giải pháp xử lý

Cấp quản lý: Sở KH và CN Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: 1/2006 - 12/2007

 5. Nghiên cứu tình hình ô nhiễm một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong môi trường khu vực Hà Nội. Xác định nguồn phát tán và định hướng các giải pháp xử lý

Cấp quản lý: Sở TN và MT Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2007

 6. Nghiên cứu xử lý Zn2+ trong nước bằng vật liệu tự nhiên có nguồn gốc động vật

Cấp quản lý: Sở KH và CN Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Từ 1/2006 đến 12/2007

 7. Quan trắc môi trường không khí tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn

Cấp quản lý: Sở TN và MT Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Năm 2004-2006

 8.  Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy phạm phục vụ quan trắc môi trường không khí và nước

Cấp quản lý: Bộ TN và MT

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2005 - 12/2005

 9. Phân loại chất thải rắn ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn Hà Nội, đề xuất giải pháp quản lý và công nghiệp nhằm tận thu, tái sử dụng

Cấp quản lý: Sở KH và CN Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2005

 10.Nghiên cứu xử lý chì trong nước bằng sơ xợi tự nhiên

Cấp quản lý: Sở KH và CN Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: 1/2004 đến 12/2005

 11.Quan trắc tuân thủ chất lượng môi trường không khí và nước thải tại 62 cơ sở SXCN trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cấp quản lý: Sở TN và MT Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Năm 2004-2005

 12.Xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn về Đánh giá tác động môi trường các dự án chế biến thủy sản và khai thác nước ngầm (Phần chế biến thủy sản)

Cấp quản lý: Bộ TN và MT

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Tháng 7-12 năm 2004

 13.Xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn về Đánh giá tác động môi trường các dự án da giầy, chế biến mủ cao su và nuôi trồng thủy sản biển và nước lợ (Phần da giầy)

Cấp quản lý: Bộ KHCN và MT (cũ)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: Năm 2003

 14.Nghiên cứu xử lý niken trong nước bằng vật liệu tự nhiên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Huỳnh Trung Hải

Thời gian thực hiện: 2005

 15.Xác định hàm lượng asen ( As) trong nước ngầm tại huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Thị Thu Hiền

Thời gian thực hiện: 2006

 16.Nghiên cứu xử lý nước rác bằng hệ thống lọc liên hợp

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Tạ Văn Sơn

Thời gian thực hiện: 2007

 17.Nghiên cứu phân tích đồng thời một số anion trong nước bằng phương pháp điện di mao quản

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hà Vĩnh Hưng

Thời gian thực hiện: 2007

 18.Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm ASEN trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Thị Thu Hiền

Thời gian thực hiện: 2007

19.Nghiên cứu khả năng xử lý N,P của một số giống tảo Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Thúy Nga

Thời gian thực hiện: 2008

 20.Đánh giá hàm lượng kim loại nặng độc hại trong nước ngầm huyện Từ Liêm Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Thị Ngọc Thúy

Thời gian thực hiện: 2008

 21.Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu cơ phốt pho trong mẫu nước tại một số khu vực nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội.  

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hà Vĩnh Hưng

Thời gian thực hiện: 2008

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây