Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Thứ bảy - 11/07/2020 16:46
hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Thực hiện Công văn số 2456/BGD ĐT-KHCNMT ngày 6/07/2020 của B Giáo dc và Đào to v vic hướng dẫn tuyn chn t chc và cá nhân ch trì thc hin đề tài khoa hc và công ngh cp B thc hin t năm 2021 (được phê duyt ti Quyết đnh s 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 ca B trưởng B Giáo dc và Đào tạo), Phòng Quản lý nghiên cứu hướng dẫn các đơn v và cá nhân quan tâm đăng ký tham gia tuyn chn như sau:

- T chc ch trì là Trường Đi hc Bách khoa Hà Ni.

Bộ Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây:

 1. Được niêm phong kín và gửi về Phòng QLNC (P220-C1) trước 16 giờ 30 phút ngày 30/07/2020.
 2. Trang thông tin bên ngoài: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong.
 3. Tài liệu bên trong niêm phong:
 • Thuyết minh đề tài: (01 gốc) và 07 (copy) theo mẫu 6 Phục lục 1 - Thông tư s 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to;
 • Bảng dự toán chi tiết các khoản chi, theo mẫu tại Phụ lục 2 Công văn số 2456/BGD ĐT-KHCNMT ngày 6/07/2020;
 • Bản cam kết hỗ trợ kinh phí đối ứng từ các tổ chức;
 • Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, sử dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;
 • Tiềm lực của tổ chức thực hiện đề tài theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và tất cả các thành viên tham gia đề tài.
 • 03 báo giá thiết bị/vật tư/hóa chất tiêu hao dự kiến mua phục vụ đề tài;
 • 01 USB file mềm Thuyết minh và Bảng dự toán chi tiết các khoản chi.

Tệp đính kèm: Huong dan tuyen chon

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây