Skip to Content
22 / 03
Tọa đàm cùng Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
23 / 03
Toạ đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học thông qua chính sách học bổng và hợp tác nhà trường - doanh nghiệp"
26 / 03
Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và CT SVBK 2019
Xem tất cả

f f

Đại học chính quy
Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, đồng thời, trường triển khai 07 chương trình mới, bao gồm: 05 chương...
Xem chi tiết
Sau đại học
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây: 1. Hình thức và thời gian đào tạo - Hình...
Xem chi tiết