Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 70

Thứ hai - 14/11/2016 16:11
VỀ THUẬT TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH ĐƠN BIÊN ALGORITHM TO DESIGN SINGLE SIDED LINEAR INDUCTION MOTOR THRUST OPTIMIZATION Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Phùng Anh Tuấn – Trường ĐHBK Hà Nội Trương Minh Tấn – Trường Đại học Qui Nhơn
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 70

VỀ THUẬT TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH ĐƠN BIÊN
ALGORITHM TO DESIGN SINGLE SIDED LINEAR INDUCTION MOTOR THRUST OPTIMIZATION
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Phùng Anh Tuấn – Trường ĐHBK Hà Nội
Trương Minh Tấn – Trường Đại học Qui Nhơn

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM NỘI CHO TỐI ƯU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN AC/DC SONG SONG
THE INTERIOR POINT METHOD FOR OPTIMAL POWER FLOW IN PARALLEL AC/DC POWER SYSTEMS
Trần Quốc Tuấn – Công ty Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Vũ Phan Tú, Trần Anh Dũng – Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM

GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ VÉC-TƠ KHÔNG GIAN CẢI TIẾN CHO BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA BỐN KHÓA TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP TỤ KHÂU DC KHÔNG CÂN BẰNG
SPACE VECTOR PWM ALGORITHM FOR FOUR- SWITCH THREE-PHASE INVERTERS (B4) UNDER IMBALANCE DC-LINK VOLTAGE
Phan Quốc Dũng, Lê Đình Khoa, Lê Minh Phương, Huỳnh Tấn Thành – Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM

BIỂU THỨC MÔ TẢ QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VỚI KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU VÀ MẬT ĐỘ TỪ THÔNG KHE HỞ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC
RELATIONAL EXPRESSION BETWEEN THE EFFICIENCY AND THE MAIN DIMENSION, AIR GAP FLUX DENSITY OF THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR
Đoàn Đức Tùng – Trường Đại Học Quy Nhơn
Nguyễn Hồng Thanh – Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG PHÂN TÁN CHO MẠNG ĐA TRUY NHẬP BĂNG RỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ OFDMA/TDD
PHẦN II: MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
A DECENTRALISED DYNAMIC SUB-CHANNEL ALLOCATION METHOD FOR MULTIUSER BROADBAND NETWORKS USED OFDMA/TDD TECHNOLOGY
PART II: APPLICATION MODEL AND SIMULATION RESULTS
Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Hữu Thanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÍNH TOÁN ĐỘ NHẠY THU CỦA TUYẾN THÔNG TIN QUANG M-QAM CÓ SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG
INVESTIGATION OF RECEIVER SENSITIVITY OF M-QAM OPTICAL COMMUNICATION LINKS WITH OPTICAL AMPLIFIER
Lê Trung Thành – Trường Đại học GTVT Hà Nội
Trần Đức Hân, Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Duy Huyển – Trường ĐHBK Hà Nội

CÁC LUẬT HỌC CỦA ANFIS VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ RÔBÔT HAI KHÂU
LEARNING RULES OF ANFIS AND APPLICATION FOR POSITION ADAPTIVE CONTROLLING OF TWO-LINK ROBOT
Phạm Hữu Đức Dục, Phạm Minh Đạo, Phạm Văn Thịnh, Chu Bình Minh – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA SAI SỐ CHẾ TẠO CƠ CẤU TAY QUAY CON TRƯỢT KÉP LÊN QUÁ TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA CABIN THANG MÁY
INFLUENCES OF THE MANUFACTURING ERRORS OF THE TWIN SLIDER-CRANK MECHANISM ON THE WORKING PROCESS OF THE ELEVATORS AUTOMATED OPENING CAR DOOR SYSTEM
Trịnh Đồng Tính – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GHÉP NỐI CÁC TẤM VẬT LIỆU KHÁC NHAU BẰNG ĐINH TÁN RỖNG
RESEARCHING ON JOINING TECHNOLOGY OF DIFERRENT SHEET METALS USING HOLLOW RIVET
Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Trung Kiên – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG THEO HỆ SỐ TỶ SỐ TRUYỀN TRÊN MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ NC MB-250
KINEMATIC PROGRAMMING CONTROL FOR OPTICAL PARTS BY TRANSMISSION RATIO FACTOR IN GRINDING NUMERICAL CONTROL MACHINE NC MB-250
Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Quốc Hải, Vũ Quốc Khánh – Trường ĐHBK Hà Nội

MỘT PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TUỔI BỀN CỦA ĐÁ MÀI THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU LỰC CẮT TRONG QUÁ TRÌNH MÀI
AN EXPERIMENTAL METHOD TO EVALUATE GRINDING WHEEL LIFE BY EVALUATING CUTTING FORCE NORM DURING CYLINDRICAL GRINDING PROCESS
Trần Minh Đức – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TOẢ NHIỆT KHI CHẤT LỎNG SÔI TRÊN MÀNG MỎNG
TO DEVELOP A MATHEMATICAL MODEL WHICH ILLUSTRATES THE HEAT TRANFER PROCESS OF THE LIQUID AS IT BOILS ON A VETICAL THIN FILM
Đặng Quốc Phú, Trần Thị Thu Hằng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Thành Văn – Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ TẠO ĐẾN ĐỘ BỀN VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE TRÊN CƠ SỞ NHỰA PHENOLFOMANDEHIT
STUDY THE INFLUENCE OF MANUFACTURING PARAMETERS ON THE STRENGTH OF POLYESTER FABRIC’S POLYMER COMPOSITE BASED ON PHENOLFORMALDEHYDE
Nguyễn Nhật Trinh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HỖN HỢP BỘT ĐẾN TÍNH CHẤT HỢP KIM NẶNG 8 NGUYÊN W-Fe-Ni-Cr-Mn-C-Mo-Si
INFLUENCE OF GRAIN SIZE OF POWDER MIXTURE ON PROPERTIES OF THE HEAVY ALLOY CONTAINING 8 COMPONENTS W-Fe-Ni-Cr-Mn-C-Mo-Si
Trần Bá Hùng – Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng
Trương Ngọc Thận – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trần Sĩ Kháng – Viện Công nghệ, Bộ Quốc phòng

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO KÍCH THỨỚC THU NHỎ TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ VI CƠ KHỐI ÁP DỤNG KỸ THUẬT ĂN MÒN KHÔ HOẠT HÓA SÂU (DRIE)
DESIGN AND FABRICATION OF MEMS MINISTURIZED 3-DOF PIEZORESISTIVE ACCELERATION SENSORS USING DEEP REACTIVE ION ETCHING TECHNOLOGY
Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT VÀ BỀ MẶT CHO BÁNH RĂNG HỘP SỐ ÔTÔ
RESEARCH ON MATERIALS AND PUT FORWARD HEAT AND SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY FOR GEAR BOX
Phùng Thị Tố Hằng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Vân Thanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

MÔ PHỎNG CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO
SIMULATION OF 3-DOF PIEZORESISTIVE ACCELERATION SENSOR
Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM CHÈ XANH
THE INFLUENCE OF THE LIGHTLY WITHERING TO QUALITY OF FRESH TEA SHOOT AND GREEN TEA PRODUCT
Ngô Xuân Cường – Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ỨNG DỤNG VI KHUẨN CORYNEBACTERIUM SP. CỐ ĐỊNH TRONG LÊN MEN THU NHẬN LYSINE
IMMOBILIZING CORYNEBACTERIUM SP. CELL AND APPLICATION FOR PRODUCING LYSINE
Nguyễn Thuý Hương, Trần Thị Minh Tâm – Trường ĐHBK – ĐHQG Tp. HCM

TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG
OPTIMIZATION OF GAMMA CYCLODEXTRIN PRODUCTION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
Nguyễn Lan Hương, Phạm Thu Thủy, Vương Nguyệt Minh, Lê Phương Thanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000:2005 CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH TƯƠI
STUDY ON CONSTRUCTING ISO 22000:2005 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CAKE ASSEMBLY LINE
Lê Đoàn Dũng – Công ty tư vấn 3A
Hà Duyên Tư – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

SO SÁNH ĐẶC TÍNH ĐÔNG KHÔ CỦA MỘT VÀI LOẠI CÁ HỒI THÁI BÌNH DƯƠNG
COMPARISON OF FREEZE-DRYING PROPERTIES OF A FEW PACIFIC SALMON SPECIES
Nguyễn Xuân Duy – Trường Đại học Nha Trang

ĐỔI MỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC KHI CHUYỂN SANG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
INNOVATION OF THE UNDERGRADUATE TEACHING PROTOCOL WITH THE APPLICATION OF THE CREDIT TRAINING SYSTEM
Dương Phúc Tý – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây