Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 80

Thứ hai - 14/11/2016 20:32
1. Sử dụng hadoop và mapreduce trong bài toán lọc cộng tác Using hadoop and mapreduce in a collaborative filtering problem Bùi Hoàng Giang, Huỳnh Quyết Thắng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 80

1. Sử dụng hadoop và mapreduce trong bài toán lọc cộng tác
Using hadoop and mapreduce in a collaborative filtering problem
Bùi Hoàng Giang, Huỳnh Quyết Thắng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Cải tiến giải thuật cân bằng tải lưu lượng trong MPLS
A new mothod to improve the adaptive algorithm of MPLS
Nguyễn Trọng Đường – Bộ Thông tin và Truyền thông
Trần Quốc Thịnh – Trường đại học Giao thông vận tải
Trần Thiện Chính – Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

3. Xây dựng quy trình tự động rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo tại Việt Nam
Design of an automated dialyzer and bloodline reprocessing use in Vietnam
Vũ Duy Hải1, Nguyễn Đức Thuận1, Đào Việt Hùng1, Đào Quang Huân1, Phạm Mạnh Hùng1, Nguyễn Cao Luận2, Nguyễn Hữu Dũng2
1Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2Bệnh viện Bạch Mai

4. Rút trích tự động văn phạm CFG từ VNTREEBANK cho phân tích câu tiếng Việt
Automatically Extracting CFG for ParsingVietnamese
Phan Thị Hà – Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Nguyễn Thị Minh Huyền – Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Một giải pháp tích hợp các ứng dụng nghiệp vụ phân tán không đồng nhất
An EAI solution for distrbuted heterogenous business application
Hà Quốc Trung – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng
Research reduce order model algorithm by balancing method
Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

7. Cài đặt bộ quan sát có thời gian hữu hạn thành khối thư viện của simulink và kiểm chứng nguyên lý tách cho bài toán điều khiển ổn định   
The implementation of finite – time observer as a block of simulink and its separation principle suitability for stable control
Nguyễn Thanh Đông,  Ngô Văn Thuyến, Nguyễn Doãn Phước – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

8. Điều chế Vector không gian PWM áp thấp cho Ultra Sparse Matrix Converter sử dụng FPGA
FPGA based controller for low voltage space vector PWM modulation for Ultra Sparse Matrix Converter
Trần Vũ, Nguyễn Văn Nhờ – Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

9. Nghiên cứu đặc tính động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
Performance study on single sided linear induction motor used finite element method
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trương Minh Tấn – Trường Đại học Qui Nhơn

10. Bàn về tính không chặt chẽ của một phương pháp điều khiển truyền thẳng và đề xuất sửa đổi
About inaccuracy of a forwarding technique and its correction
Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

11. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho robot các khớp nối mềm
Adaptive algotithms using sliding-mode observer for flexible – joints manipulator
Võ Thu Hà – Trường Đại học Kinh tế, kỹ thuật công nghiệp

12. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên tính chất điện môi của vật liệu cách điện composit dùng trong máy biến áp điện lực
Effected of temperature and humidity on the dielectric properties of composite material used in the solid insulation of power transformers
Nguyễn Hữu Kiên – Viện Năng lượng
Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

13. Hiệu ứng phóng điện ngượclên mạng điện phân phối hạ áp do sét đánh trực tiếp vào các cao ốc
The effect of lightning reverse strike to the LV distribution network caused by lightning direct strike to the buildings
Quyền Huy Ánh, Nguyễn Đức Tuấn – Trường Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh

14. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp trong giai đoạn quy hoạch, thiết kế
Evaluation of the power distribution reliability in planning and design, applied to the medium voltage grid
Lã Văn Út – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Đức Hạnh – Viện Năng lượng – Bộ Công thương

15. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện cắt  đến các thành phần lực cắt trong tiện cứng trực giao thép 9XC bằng dụng cụ CBN
Studying the effect of cutting condition on cutting forces in orthogonal hard turning 9XC steel with CBN tools
Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung*, Hoàng Minh Phúc – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

16. Tính toán, đánh giá sai số và tốc độ của các giải thuật nội suy cho hệ điều khiển theo kỹ thuật xung chuẩn
Computing, evaluating the error and speed of interpolation algorithms for the reference pulse technique based control system
Lê Hiếu Giang, Đặng Minh Phụng – Trường Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh

17. Mô phỏng Monte Carlo sự lan truyền chùm tia laze công suất thấp trong mô ở vùng ngức và vùng chậu hông
Monte Carlo simulasion off low-level lazer beam propagation in breast and pelvis areas
Bùi Phương Anh, Trần Trung Nghĩa, Trần Minh Thái – Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

18. Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas
Simulation of contaminant concentrations in the diffusion combustion of biogas
 Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng  – Đại học Đà Nẵng

19. Nghiên cứu lý thuyết quá trình dẫn nhiệt trong đông lạnh thực phẩm
Theoretical study of conduction phenomenon on freezing of foodstuff
Hà Mạnh Thư, Lê Kiều Hiệp – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

20. Xây dựng mô hình quá trình hô hấp – bay hơi của xoài “Cam Ranh”  trong bao gói có môi trường khí cải biến
Development modeling respiration-transpiration in modified atmosphere packaging system containing “cam ranh” mangoes
Nguyễn Việt Dũnd – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trumac I.G.,  Onhishenko V. P.  – Phân viện Lạnh quốc tế tại Ukraine
Cao Văn Hùng  – Viện Cơ điện nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch

21. Khử tar bằng chất xúc tác và hơi nước trong buồng khí hóa lớp sôi
Catalytic steam reforming tar in fluidized bed gasifier
Lê Đức Dũng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Takayuki Takarada – Trường Đại học Gunma, Nhật Bản

22. Mô hình toán học của quá trình sấy thóc theo lớp mỏng
Mathematical modelling of drying of thin layer rough rice
Đỗ Thái Sơn – Trường Đại học Giao thông vận tải

23. Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent
Simulation of flow in mixing device of biogas spark ignition engine by fluent code
Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch – Đại học Đà Nẵng

24. Tính toán tính hiệu quả sản xuất điện của chu trình phát điện MHD – Tuabin hơi
Calculation of the effectiveness of producing electricity in the mhd steam turbine power generation cycle
Lê Chí Kiên – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh

25. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý sơ bộ phế liệu gỗ bạch đàn uro trong môi trường kiềm tới thủy phân bằng enzym cho sản xuất etanol nhiên liệu
Study on alkaline pretreament conditions of woody (eucalyptus urophylla) waste to hydrolyze by enzymes for etanol production
Lê Mai Oanh*, Doãn Thái Hòa – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

26. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất hấp phụ của bentonit Thuận Hải được biến tính bởi muối amin bậc bốn – Phần 2. Nghiên cứu tính chất hấp phụ phenol trong nước
Study on synthesis, structure and adsorption properties of quaternary ammonium salt modified Thuan Hai bentonite – Part 2. Study on adsorption of phenol in water
Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thu Phương, Võ Viễn* – Khoa Hóa học, Trường Đại học Quy Nhơn

27. Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng khử chọn lọc no bằng C3H8 trên spinel nickel nhôm
Determination of activation energy for selective reduction of no by C3H8 over nickel aluminate spinel
Nguyễn Kim Ngà, Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

28. Lựa chọn chủng nấm men chịu nhiệt và chịu chất sát trùng ứng dụng trong sản xuất cồn từ  bột sắn – Seletion of yeast strain resist to hight temperature and antiseptics in ethanol production from cassava
Nguyễn Thúy Hường1, Khuất Thị Thủy1, Trần Thúy Anh1, Nguyễn Hương Giang1, Vũ Nguyên Thành,1 Nguyễn Thanh Hằng2
1. Viện Công nghiệp Thực phẩm (FIRI)
2. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

29. Phân lập một số chủng nấm mục trắng có khả năng phân hủy lignin từ Việt Nam
Sceening for ligninolytic enzymes on Vietnam white rot fungi 
Hoàng Lan*, Phùng Thị Thủy, Lê Thị Kim Anh, Lê Duy Khương – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

30. Chế tạo phụ gia thức ăn chăn nuôi chứa zeolit BK-ZCR2 và ứng dụng trong chăn nuôi lợn thịt tại tỉnh Bắc Giang
Production of BK-ZCR2 zeolite-containing additives for animal and application for pig raised for food in bac giang province
Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Lê Văn Dương – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

31. Cơ sở tính toán thiết kế và khai thác hợp lý máy đầm làm phẳng bề mặt hỗn hợp bê tông
The principle of the design and calculation of the concrete leveling surface self-moving vibrator
Trần Văn Tuấn – Trường Đại học Xây dựng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây