Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 72a

Thứ hai - 14/11/2016 20:25
OPTIMIZATION OF POLYPHENOL EXTRACTION FROM AGED TEA LEAVES USING DESIRABILITY METHODOLOGY Tối ưu hóa quá trình trích ly polyphenol từ lá chè già bằng phương pháp hàm mong đợi Ha Duyen Tu, Vu Hong Son – Hanoi University of Technology
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 72a

OPTIMIZATION OF POLYPHENOL EXTRACTION FROM AGED TEA LEAVES USING DESIRABILITY METHODOLOGY
Tối ưu hóa quá trình trích ly polyphenol từ lá chè già bằng phương pháp hàm mong đợi
Ha Duyen Tu, Vu Hong Son – Hanoi University of Technology

STUDY ON IMPROVEMENT IN COLLOIDAL AND MICROBIOLOGICAL STABILITY OF ARTICHOKE DRINK (CYNARA SCOLYMUS L.)
Nghiên cứu cải thiện độ bền keo và vi sinh cho thức uống từ artichoke (Cynara Scolymus L.)
Huynh Trung Viet, Ngo Thi Phuong Dung, Le Van Viet Man
Ho Chi Minh City University of Technology

ETHANOL PRODUCTION BY EFFECTIVE MICROORGANISM (M1) ISOLATED FROM SUGAR CANE FACTORY UNDER NON-STERILIZED CONDITION
Sản xuất etanol bằng chủng vi sinh vật hiệu lực phân lập từ nhà máy sản xuất đường mía trong điều kiện không vô trùng
Monrodee Chaowarat*, Sumonwan Chumchuere
Faculty of technology, Mahasarakham University,Thailand 44000.

INFLUENCE OF AERATION TIME ON FERMENTATION PERFORMANCE OF THE IMMOBILIZED YEAST IN HIGH GRAVITY BREWING
Ảnh hưởng của thời gian sục khí đến khả năng lên men của nấm men cố định trong quá trình lên men bia nồng độ cao
Tran Quoc Hien, Le Van Viet Man – Ho Chi Minh City University of Technology
Hoang Kim Anh – Institute of Tropical Biology

INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TRANSITION METALS
Nghiên cứu một số tính chất nhiệt động học của các kim loại chuyển tiếp lỏng
Le Hoang Anh, Do Phuong Lien – Hanoi University of Technology

LOCAL STRUCTURE AND DYNAMICS PROPERTY OF LIQUID Li2O.xSiO2
Cấu trúc địa phương và đặc trưng nhiệt động của hệ Li2O.xSiO2 ở trạng thái lỏng
Nguyen Thu Nhan, Pham Khac Hung, Do Tran Cat
Hanoi University of Technology

THE TEMPERATURE-INDUCED STRUCTURAL CHANGE IN AMORPHOUS TiO2
Sự thay đổi cấu trúc theo nhiệt độ trong TiO2 vô định hình
Nguyen Thu Nhan, Le The Vinh, Truong Thi Bich Phuong, Pham Khac Hung
Hanoi University of technology

SYNTHESIS OF SnO2 NANOMATERIAL WITH VARIOUS MORPHOLOGIES BY HYDROTHERMAL METHOD
Tổng hợp vật liệu nano SnO2 với các dạng hình thái khác nhau bằng phương pháp nhiệt thuỷ phân
Khuc Quang Trung1, Dang Duc Vuong2, Phi Van Toan2, Nguyen Duc Chien2
1. University of Fire Fighting and Protection
2. Hanoi University of Technology

INFLUENCE OF COMPOSITION AND PROCESSING MODE ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POWDER MATERIALS
Ảnh hưởng của các thành phần và chế độ công nghệ đến thuộc tính vật lý và cơ học của vật liệu bột
Bogodukhov X. I., Nguyen Hoang Linh, Xeverukhina N. A.
Orenburg state university, Russian Federation.

THE PREPARETION AND CATALYTIC PROPERTIES OF La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) PEROVSKITES IN OXIDATION OF M–XYLEN
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của các perovskite LA1-XSRXMNO3 (X = 0; 0.2; 0.4) trong phản ứng oxy hóa M-Xylen
Tran Thi Thu Huyen1, Nguyen Thi Minh Hien1, Tran Thi Luyen1, Nguyen Huu Phu2
1. Hanoi University of Technology
2. Vietnam Academy of Science and Technology

ATMOSPHERIC PRESSURE PEN-LIKE PLASMA TREATMENT OF PE FILM
Xử lý màng PE bằng plasma ở áp suất thường
Ta Thi Phuong Hoa*, Dang Viet Hung – Hanoi University of Technology
Kuen Ting – Lunghwa University of Science and Technology

PREDICTION OF TIME TO CORROSION INITIATION OF STEEL IN MARINE CONCRETE STRUCTURES
Dự đoán thời gian bắt đầu xảy ra ăn mòn thép trong công trình bê tông ở môi trường biển
Part I: sensitivity of corrosion initiation time to chloride diffusion coeficient and concrete cover depth
PHẦN I: Độ nhạy của thời gian bắt đầu xảy ra ăn mòn đối với hệ số khuếch tán của clo và chiều dày lớp vỏ bê tông
Phan Cong Thanh, Hoang Thi Bich Thuy – Hanoi University of Technology

REMOVAL OF HEXAVALENT CHROMIUM FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING POLYANILINE COATED ON RICE HUSK
Tách loại crôm (vi) trong môi trường nước bằng polyanilin phủ trên vỏ trấu
Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Anh – Hanoi University of Technology

STUDY ON THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL FROM FLOWER BUD AND BUD OF SOPHORA JAPONICA L. IN HOABINH AND HUNGYEN PROVINCES
Nghiên cứu thành phần tinh dầu từ hoa và nụ Sophora Japonica L. ở tỉnh Hòa Bình và Hưng Yên
Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Van Thiem, Phan Dinh Chau – Hanoi University of Technology

DAMMARANE-TYPE SAPONINS FROM GYNOSTEMA PENTAPHYLLUM AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY
Phân lập và hoạt tính độc tế bào của các saponin dạng dammarane từ cây giảo cổ lam gynostema pentaphyllum
Phan Van Kiema*, Pham Thanh Kyb, Pham Thanh Huongb, Than Kieu Myb, Pham Tuan Anhb, Chau Van Minha, Nguyen Xuan Cuonga, Nguyen Xuan Nhiemc, Jae-Hee Hyund, Hee-Kyoung Kangd, Young Ho Kimc
a Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology,
 b Hanoi University of Pharmacy;
c College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Korea;
d School of Medicine, Institute of Medical Sciences, Cheju National University, Jeju 690-756, Korea

THE COMPOSITION OF FRUIT ESSENTIAL OIL AND EXTRACT OF DRIED BUD OF SOPHORA JAPONICA L. CULTIVATED IN VIETNAM
Thành phần tinh dầu quả và phần chiết nụ khô của Sophora Japonica L. trồng ở Việt Nam
Nguyen Thi Thu Huyen, Phan Dinh Chau, Pham Van Thiem
Hanoi University of Technology

REMOVAL OF HEAVY METAL FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY APATITE MINERAL
Thăm dò khả năng xử lý kim loại nặng trong nước thải công nghiệp bằng khoáng apatit của Việt Nam
Dao Thi Thu Hang, Dang Kim Chi – Hanoi University of Technology

APPLICATION OF MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS METHODS TO THE STUDY ON THE HUMAN IMPACTS ON THE WATER QUALITY OF THE DU TRIBUTARY IN THE CAU RIVER BASIN
Ứng dụng phép phân tích thông kê đa biến trong nghiên cứu ảnh hưởng của con người đến chất lượng nước trên Sông Đu, thuộc lưu vực Sông Cầu
Hoang Thu Huong1, Koen Lock2, Peter Goethals2, Dang Kim Chi1
(1) Hanoi University of Technology; (2) Ghent University

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây