Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 93

Thứ hai - 14/11/2016 21:19
1. On Forward and Inverse Problem in Studying the Drying Behavior of Porous Media Bài toán thuận và bài toán ngược trong nghiên cứu quá trình sấy vật liệu xốp Vu Hong Thai, Vu Dinh Tien – Hanoi University of Science and Technology
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 93

1. On Forward and Inverse Problem in Studying the Drying Behavior of Porous Media
Bài toán thuận và bài toán ngược trong nghiên cứu quá trình sấy vật liệu xốp
Vu Hong Thai, Vu Dinh Tien – Hanoi University of Science and Technology

2. Mechanical Activation Synthesis and In-Vitro Bioactivity Evaluation of Nanocrystalline Carbonate-Substitued Hydroxyapatite
Phương pháp tổng hợp dựa trên hoạt hóa cơ học và đánh giá tính chất sinh học Carbonate Apatite
Tram N. X. T.1*, Fauzi A.1, Ishikawa K.2, Minh D. Q.3, Othman R.1*
1, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
2, Kyushu University, Japan
3, Ho Chi Minh University of Technology, Vietnam

3. Fucoidan from Brown Seaweed Sargassum Henslowianum: Extraction, Chemical Composition and Biological Activity
Fucoidan từ tảo nâu Sargassum Henslowianum: chiết tách, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học
Ho Duc Cuong1, Thanh Thi Thu Thuy2, Tran Thi Thanh Van3, Tran Thu Huong1
1, Hanoi University of Science and Technology
2, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, VAST
3, Nhatrang Institute of Technology Research and Aplication, VAST

4. Size Control of Precipitated Magnetite Nanoparticles
Điều khiển kích thước các hạt nano sắt từ
Nguyen Quang Hung, Tran Van Thang, Hoang Thi Kieu Nguyen* – Hanoi University of Science and Technology

5. Effect of Molecular Weight of Chitosan on Antibacterial Activity of Cotton Fabrics Treated by Chitosan
Ảnh hưởng của khối lượng phân tử của chitosan tới khả năng kháng khuẩn của vải bông được xử lý bằng chitosan
Luu Thi Tho1, Vu Thi Hong Khanh2, Nguyen Van Thong3
1, University of Economic and Technical Industries
2, Ha Noi University of Science and Technology
3, Textile Research Institute

6. Study on Recovery of -Glucosidase Inhibitor from Fermentation Broth by Bacillus Subtilis M1
Nghiên cứu thu hồi hoạt chất kìm hãm -Glucosidase từ dịch lên men Bacillus Subtilis M1
Duong Ngoc Quynh, Le Thanh Ha, Quan Le Ha – Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

7. Cloning Xylanase Gene from Aspergillus Niger BH7 in Escherichia Coli TOP10
Tách dòng gene xylanase của Aspergillus Niger Bh7 ở Escherichia Coli TOP10
Tran Lien Ha, Nguyen Thi Thuong Thuong, Nguyen Van Cach – Hanoi University of Science and Technology
8. Effective Specific Heat for the Freezing Food
Nhiệt dung riêng hiệu dụng của thực phẩm
Duy Khanh Hoang, Khue Huy Vu, Dzung Viet Nguyen – Hanoi University of Science and Technology

9. Influence of Iron on Red Mud Settling
Ảnh hưởng của sắt đến quá trình lắng bùn đỏ
Do Hong Nga – National Institute of Mining-Metallurgy Science and Technology
Truong Ngoc Than, Vu Chat Phac – Hanoi University of Science and Technology

10. Study on Application of Ion Exchange Membrane for Determination of Labile Metals in Water Environments
Nghiên cứu ứng dụng màng trao đổi ion để xác định hàm lượng kim loại linh động trong môi trường nước
Vu Thi Ngoc Luong, Huynh Trung Hai, Nguyen Hong Lien – Hanoi University of Science and Technology

11. The Ways to Improve the Water Environmental Information Management in Vietnam
Phương pháp cải thiện quản lý thông tin môi trường nước ở Việt Nam
Nguyen Thi Anh Tuyet, Huynh Trung Hai – Hanoi University of Science and Technology
Saori Ushimi – Japan International Cooperation Agency

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây