Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 87

Thứ hai - 14/11/2016 20:38
1. Optimization model of a multi-effects evaporator system Xây dựng mô hình tối ưu hóa hệ thống cô đặc nhiều nồi Nguyen Huu Tung – Hanoi University of Science and Technology
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 87

1. Optimization model of a multi-effects evaporator system
Xây dựng mô hình tối ưu hóa hệ thống cô đặc nhiều nồi
Nguyen Huu Tung – Hanoi University of Science and Technology

2. Structure and antioxidant activity of a benzofuran glucoside isolated from mangosteen pericarp
Cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của hợp chất benzofuran glucozit phân lập từ vỏ cây măng cụt
Tran Thu Huong, Le Huyen Tram,Tran Thuong Quang, Tran Van Cuong
– Hanoi University of Science and Technology
Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Tien Dat
– Institute of Marine Biochemistry, Vietnam Academy of Science and Technology

3. Furanocoumarins and falcarindiol from Angelica dahurica
Các hợp chất furanocoumarin và falcarindiol phân lập từ cây bạch chỉ Angelica dahurica
Nguyen Hoai Nama, Phan Thi Thanh Huonga, Chau Ngoc Diepa, Le Duc Data,
Ninh Thi Ngoca, Vu Anh Tua, Nguyen Phuong Thaoa, Nguyen Xuan Cuonga,
Nguyen The Cuongb, Tran Thu Huongc, Ninh Khac Bana,
Phan Van Kiema, Chau Van Minha
a Institute of Marine Biochemistry, VAST
b Institute of Ecology and Biological Resources, VAST
cHanoi University of Science and Technology

4. Synthesis and in vitro antibacterial activity evaluation of new Mannich bases
Tổng hợp và hoạt tính kháng khuẩn của các baso Mannich mới
Do Van Dong, Nguyen Xuan Don, Bui Trung Hieu, Hoang Xuan Tien,
Tran Khac Vu – Hanoi University of Science and Technology

5. Preparation and characterization of manganese – doped zinc orthosilicate phosphor powders by co-precipitation method
Tổng hợp và đặc tính của bột phát quang kẽm silicat kích hoạt bởi mangan theo phương pháp đồng kết tủa
Bui Thi Van Anh, Nguyen Anh Dung, Le Xuan Thanh – Hanoi University of Science and Technology

6. Electrosynthesis of poly(1,8-diaminonaphthalene) thin film for silver(I) ion determination
Tổng hợp điện hóa màng poly(1,8-diaminonaphtalen) ứng dụng định lượng ion bạc (I)
Nguyen Le Huy – Hanoi University of Science and Technology
Vu Hoang Duy – Leather and Shoe Research Institute
Duong Thi Hanh, Nguyen Tuan Dung
– Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology

7. Study on flavonoid constituents of Hymenocallis littoralis
Nghiên cứu thành phần flavonoit cây bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis)
Dinh Thi Phuong Anh, Vu Dinh Hoang – Hanoi University of Science and Technology
Tran Bach Duong – Vietnam Institute of Industrial Chemistry
8. Laser ablation electrospray ionization – mass spectrometry (laesi-ms): a novel approach for identification of metabolites and proteins in serum
Laesi-ms: một hướng tiếp cận mới để xác định trực tiếp các chất trao đổi và protein trong huyết thanh
Truong Quoc Phong – Hanoi University of Science and Technology
Akos Vertes – The George Washington University, USA

9. Study on isolation of chitinolytic bacteria and its chitinase production conditions
Nghiên cứu phân lập vi khuẩn sinh chitinase và điều kiện nuôi cấy để thu nhận chitinase
Le Thanh Ha, Do Thi Hoai Thu – Hanoi University of Science and Technology

10. A study on biodegradation kinetics of 1,4-dioxane (1,4-d) by mixed consortium of bacteria in batch reactor
Nghiên cứu động học quá trình phân hủy 1,4-dioxane (1,4-d) bằng nhóm vi khuẩn phân lập trong hệ thiết bị lên men gián đoạn
Nguyen Thi Thu Ha 1,2, Do Khac Uan 3, Ick T. Yeom 1
1 Sungkyunkwan University, Korea
2 Energy and Environment Consultancy JSCo., Vietnam
3 Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

11. Characterization of Vietnam biomass fuel properties and investigation of their combustion behavior
Đánh giá các đặc tính kỹ thuật và khảo sát quá trình cháy của nhiên liệu sinh khối
Van Dinh Son Tho, Vo Cao Hong Thu, Nguyen Tien Cuong, Pham Hoang Luong
– Hanoi University of Science and Technology

12. Determination of emission factors for domestic sources using fossil fuels
Xác định hệ số phát thải cho các nguồn dân sinh sử dụng nhiên liệu hóa thạch
Nghiem Trung Dung – Hanoi University of Science and Technology
Le Phuong Thuy – Vietnam Chemicals Agency, Ministry of Industry and Trade

13. Greenhouse gas inventory and reference emission levels determination for fertilizer sector in Vietnam
Kiểm kê khí nhà kính và xác định mức phát thải cơ sở cho ngành sản xuất phân bón Việt Nam
Vu Thi Minh Thu -Vietnam Institute of Industrial Chemistry
Nguyen Thi Anh Tuyet – Hanoi University of Science and Technology

14. Determination of emission factors for coke quenching
Xác định hệ số phát thải cho công đoạn dập cốc
Nguyen Thi Thu Thuy – Thai Nguyen University of Technology
Nghiem Trung Dung – Hanoi University of Science and Technology

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây