Danh mục đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2020

Chủ nhật - 05/07/2020 13:54
Danh mục đề tài cấp cơ sở phân cấp năm 2020
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ PHÂN CẤP NĂM 2020
(kèm theo QĐ số 301 /QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 30 tháng 6 năm 2020)

 

TT

Tên đề tài

Mã số

Tên chủ nhiệm

Đơn vị

Kinh phí (triệu VNĐ)

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano sắt ô xít trong đất lên sự phát triển của thực vật

T2020-PC-001

Đặng Minh Hiếu

Viện CNSH-CNTP

30

2

Nghiên cứu giải pháp hạn chế sự biến mầu của củ tỏi và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tỏi dầm dấm

T2020-PC-002

Nguyễn Thị Hạnh

Viện CNSH-CNTP

60

3

Nghiên cứu mô hình hóa quá trình cô đặc cà chua trên thiết bị cô đặc chân không một nồi

T2020-PC-003

Phạm Ngọc Hưng

Viện CNSH-CNTP

60

4

Nghiên cứu thu nhận chlorin có tính chất nhạy quang từ tảo Spirulina

T2020-PC-004

Vũ Hồng Sơn

Viện CNSH-CNTP

60

5

Nghiên cứu thu nhận và bước đầu ứng dụng peptid kìm hãm tyrosinase từ bã đậu tương hỗ trợ bảo quản nấm tươi sau thu hoạch

T2020-PC-005

Đỗ Biên Cương

Viện CNSH-CNTP

60

6

Nghiên cứu tạo tinh bột xốp bằng phương pháp thủy phân enzyme, ứng dụng làm chất mang vi khuẩn probiotic

T2020-PC-006

Nguyễn Tiến Cường

Viện CNSH-CNTP

100

7

Ứng dụng các cấu trúc
rời rạc và trí tuệ nhân tạo trong việc giải quyết bài toán tối ưu hoá triển khai mạng IoT di động

T2020-PC-007

Đỗ Phan Thuận

Viện CNTT&TT

80

8

Giải thuật Metaheuristic
giải lớp các bài toán đa thợ sửa chữa lưu động với thời gian bị chặn

T2020-PC-008

Ban Hà Bằng

Viện CNTT&TT

100

9

Phân tích và điều khiển dao động của dầm Timoshenko

T2020-PC-009

Nguyễn Thị Vân Hương

Viện Cơ khí

30

10

Nghiên cứu phương pháp định vị và tìm đường đi cho xe tự hành sử dụng các giải thuật tối ưu tiến hóa

T2020-PC-010

Tào Ngọc Linh

Viện Cơ khí

80

11

Phân tích ứng suất và đề xuất tiêu chuẩn cắm cho đường ống có mòn cục bộ theo hướng chu vi trong bộ trao đổi nhiệt áp lực cao

T2020-PC-011

Đinh Hồng Bộ

Viện Cơ khí

100

12

Đánh giá hiệu suất truyền nhiệt kiểu màng của lỗ làm mát dạng hội tụ - phân kỳ trong cánh tuabin

T2020-PC-012

Lê Xuân Trường

Viện Cơ khí động lực

100

13

Nghiên cứu tính toán mô phỏng quá trình tách vi hạt trong thiết bị microfluidics

T2020-PC-013

Phạm Văn Sáng

Viện Cơ khí động lực

120

14

Nghiên cứu điều khiển vị trí xylanh khí nén với bù ma sát

T2020-PC-014

Trần Xuân Bộ

Viện Cơ khí động lực

130

15

Nghiên cứu quá trình trao đổi năng lượng trên ô tô điện bằng hệ thống mô phỏng giả lập

T2020-PC-015

Đàm Hoàng Phúc

Viện Cơ khí động lực

160

16

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và phương tiện điều chỉnh điều khiển mới
để nâng cao mức độ ổn định và khả năng làm việc tin cậy của hệ thống điện

T2020-PC-016

Lã Minh Khánh

Viện Điện

30

17

Phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu điện tim

T2020-PC-017

Trần Thị Thảo

Viện Điện

30

18

Thiết kế và chỉnh định bộ điều khiển LADRC ứng dụng điều khiển hệ thống cơ điện tử

T2020-PC-018

Đỗ Trọng Hiếu

Viện Điện

80

19

Nghiên cứu và phát triển cảm biến vi sóng không xâm lấn cho ứng dụng quan trắc từ xa trong công nghiệp hoặc y tế

T2020-PC-019

Nguyễn Thanh Hường

Viện Điện

100

20

Điều khiển hệ thống nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng cho hệ PV công suất lớn nối lưới

T2020-PC-020

Trần Trọng Minh

Viện Điện

110

21

Thiết kế và điều khiển hệ thống đa Robot trong các tác nghiệp sản xuất công nghiệp

T2020-PC-021

Nguyễn Phạm Thục Anh

Viện Điện

110

22

Điều khiển robot 3-DOF truyền động bằng khí nén dựa trên bộ quan sát high-gain

T2020-PC-022

Nguyễn Danh Huy

Viện Điện

190

23

Tìm hiểu một số vấn đề và đề xuất giải pháp cho Khung Kiến trúc Chính phủ Điện tử Việt Nam phiên bản 2

T2020-PC-023

Nguyễn Thanh Bình

Viện Điện tử - Viễn thông

60

24

Nghiên cứu phát triển thuật toán cho hệ thống gợi ý

T2020-PC-024

Dương Tấn Nghĩa

Viện Điện tử - Viễn thông

100

25

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán mức độ thuyên tắc phổi không xâm lấn bằng phương pháp trở kháng sinh học ngực cắt lớp

T2020-PC-025

Nguyễn Minh Đức

Viện Điện tử - Viễn thông

100

26

Tìm hiểu một số đặc trưng điện môi từ tính kiểu Mott-Efros-Shklovskii (MES) dựa trên hệ dạng hạt từ nano FM-Al-O (FM = Co, Fe, Ni, CoFe, CoNi,…)

T2020-PC-026

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Viện ITIMS

30

27

Ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng khử tạp chất Lưu huỳnh (S) trong gang
lỏng khi sử dụng xỉ luyện thép lò thổi

T2020-PC-027

Nguyễn Cao Sơn

Viện KH & KT Vật liệu

30

28

Nghiên cứu thăm dò chế tạo TiO2 ( > 96%) từ tinh quặng Ilmenit bằng phương pháp kiềm nóng chảy

T2020-PC-028

Trần Vũ Diễm Ngọc

Viện KH & KT Vật liệu

30

29

Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm chuẩn để xác định hằng số động học quá trình xử lý nước thải trong đất ngập nước kiến tạo dòng chảy ngầm.

T2020-PC-029

Phạm Thu Phương

Viện KH&CN Môi trường

30

30

Nghiên cứu khả năng hấp thụ bức xạ UV-Vis của thành phần carbon nâu trong bụi PM2.5 tại Hà Nội

T2020-PC-030

Văn Diệu Anh

Viện KH&CN Môi trường

30

31

Nghiên cứu tiếp cận Ecgônômi trong đánh giá tác động sức khỏe áp dụng thử nghiệm cho người lao động ngành dệt may

T2020-PC-031

Nguyễn Thị Thu Hiền

Viện KH&CN Môi trường

30

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số OD20 của cơ chất và hoạt độ vi khuẩn mê tan SMA đến quá trình phân huỷ yếm khí ở nồng độ chất rắn cao trong xử lý chất thải.

T2020-PC-032

Nguyễn Phạm Hồng Liên

Viện KH&CN Môi trường

80

33

Nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi trường (EPI) và áp dụng thí điểm tại một số địa phương ở Việt Nam

T2020-PC-033

Trần Thanh Chi

Viện KH&CN Môi trường

80

34

Nghiên cứu đặc tính quá trình cháy gỗ keo của Việt Nam

T2020-PC-034

Phạm Anh Minh

Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh

60

35

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cấp nhiệt bằng năng lượng Mặt trời cho ĐHKK sử dụng lượng Mặt trời.

T2020-PC-035

Đặng Trần Thọ

Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh

60

36

Các yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp thủ công truyền thống tại các cụm công nghiệp địa phương: Nghiên cứu trường hợp vùng ven Hà Nội

T2020-PC-036

Nguyễn Thị Thu Hiền

Viện Kinh tế và Quản lý

30

37

Đánh giá mức độ ứng dụng phần mềm tối ưu hóa trong sản xuất ở Việt Nam - nghiên cứu trường hợp các SME trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

T2020-PC-037

Đặng Vũ Tùng

Viện Kinh tế và Quản lý

30

38

Khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường của giới trẻ thành phố Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng

T2020-PC-038

Trịnh Thu Thủy

Viện Kinh tế và Quản lý

30

39

Nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng thương mại: Trường hợp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

T2020-PC-039

Nguyễn Tiên Phong

Viện Kinh tế và Quản lý

30

40

Nghiên cứu tác động của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2000-2019

T2020-PC-040

Nguyễn Thị Thu Thủy

Viện Kinh tế và Quản lý

30

41

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ logistics ở Việt Nam

T2020-PC-041

Nguyễn Văn Lâm

Viện Kinh tế và Quản lý

30

42

Nghiên cứu và đánh giá mức độ phát triển kế toán quản trị của các ngân hàng thương mại Việt Nam

T2020-PC-042

Nguyễn Thị Phương Dung

Viện Kinh tế và Quản lý

30

43

Tác động của trách nhiệm xã hội đến nỗ lực kiểm toán và chất lượng kiểm toán tài chính đối với công ty niêm yết trong ngành sản xuất tại Việt Nam

T2020-PC-043

Thái Minh Hạnh

Viện Kinh tế và Quản lý

30

44

Tác động của marketing xanh (green marketing) đến hành vi người tiêu dùng: nghiên cứu đối với sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà nội

T2020-PC-044

Nguyễn Thị Mai Anh

Viện Kinh tế và Quản lý

30

45

Thực trạng ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong hoạt động thương mại điện tử tại Hà Nội

T2020-PC-045

Trần Thị Hương

Viện Kinh tế và Quản lý

30

46

Nghiên cứu chế tạo tấm gốm cao nhôm xốp dùng làm kết cấu chịu nhiệt và cách nhiệt trong lò nung nhiệt độ cao

T2020-PC-046

Nguyễn Thành Đông

Viện Kỹ thuật Hóa học

30

47

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của pH dung dịch ẩm tới tốc độ khô của mực trong in offset

T2020-PC-047

Nguyễn Quang Hưng

Viện Kỹ thuật Hóa học

30

48

Ứng dụng Tư duy Thiết kế cho giảng dạy Thiết kế công nghiệp

T2020-PC-048

Lê Tiểu Thanh

Viện Kỹ thuật Hóa học

30

49

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) nees)

T2020-PC-049

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Viện Kỹ thuật Hóa học

60

50

Nghiên cứu thu nhận tinh dầu quế (Cinnamomum cassia nees ex blume), tinh dầu vỏ bưởi (Grapefruit oil) và ứng dụng của chúng trong điều chế chất tẩy rửa

T2020-PC-050

Nguyễn Văn Thông

Viện Kỹ thuật Hóa học

60

51

Nghiên cứu tổng hợp sợi polyme compozit sinh học PLA cốt gỗ sử dụng làm vật liệu in 3D

T2020-PC-051

Phùng Anh Tuân

Viện Kỹ thuật Hóa học

60

52

Nghiên cứu công nghệ tinh chế tinh dầu hồi trên tháp chưng luyện gián đoạn chân không.

T2020-PC-052

Đỗ Xuân Trường

Viện Kỹ thuật Hóa học

80

53

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Na rừng thuộc chi Kadsura họ ngũ vị (Schisandraceae)

T2020-PC-053

Lê Thị Thùy

Viện Kỹ thuật Hóa học

100

54

Các phương tiện củng cố tích cực và ảnh hưởng của chúng lên động lực của sinh viên học kỹ năng nói tiếng Anh tại Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội

T2020-PC-054

Nguyễn Thị Thùy Dung

Viện Ngoại Ngữ

30

55

Khảo sát các thuận lợi và khó khăn của việc dạy học các kỹ năng thực hành tiếng trực tuyến cho sinh viên năm thứ nhất trên nền tảng Microsoft Teams tại Viện Ngoại ngữ, Đại hoc Bách Khoa Hà Nội và đề xuất giải pháp

T2020-PC-055

Phùng Thị Lan Hương

Viện Ngoại Ngữ

30

56

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định một số bệnh về phổi thông qua ảnh X-quang ngực

T2020-PC-056

Trương Minh Anh

Viện Vật lý kỹ thuật

30

57

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu sắt điện không chứa chì nền Bi0,5K0,5TiO3 (BKT) dạng màng

T2020-PC-057

Hoàng Việt Hưng

Viện Vật lý kỹ thuật

80

58

Nghiên cứu mô phỏng transistor MOS-HEMT trên cơ sở bán dẫn AlGaN và lớp điện môi HfO2

T2020-PC-058

Nguyễn Hoàng Thoan

Viện Vật lý kỹ thuật

80

59

Nghiên cứu nâng cao khả năng tính toán dự đoán mật độ diện tích bề mặt phân cách pha hơi-nước trong hệ thống năng lượng hạt nhân ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo

T2020-PC-059

Nguyễn Văn Thái

Viện Vật lý kỹ thuật

110

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây