Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

Thứ ba - 13/04/2021 14:26
Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/04/2021 của B Giáo dc và Đào to v vic hướng dẫn tuyn chn t chc và cá nhân ch trì thc hin đề tài khoa hc và công ngh cp b thc hin t năm 2022 (được phê duyt ti Quyết đnh s 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2021 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to), Phòng Quản lý nghiên cứu trân trọng thông báo và kính đ ngh đơn v phổ biến ti toàn th cán b trong đơn v quan tâm đăng ký tham gia tuyn chn. T chc ch trì là Trường Đi hc Bách khoa Hà Ni.

Các Quyết đnh và công văn hướng dn ca B Giáo dc và Đào to được gửi kèm theo.

Cá nhân tham gia gi h sơ tuyển chọn v Phòng Qun lý nghiên cu (QLNC) - P220-C1 trước 16 giờ ngày 04/05/2021.

Phòng QLNC sẽ trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển chọn theo các lĩnh vực chuyên môn. Các Hội đồng sẽ tiến hành tuyển chọn đề tài trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, các cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng. 

Bộ Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Được niêm phong kín và gửi về Phòng QLNC (P220-C1) trước 16 giờ  ngày 04/05/2021.
  2. Trang thông tin bên ngoài: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và danh sách tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong.
  3. Tài liệu bên trong niêm phong:

+Bản cứng:

  • Thuyết minh đề tài: (01 gốc có đầy đủ chữ ký) và 07 (copy) theo mẫu 6 của Phụ lục 1 - Thông tư s 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to;
  • Bảng dự toán chi tiết các khoản chi theo Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1, và mẫu tại Phụ lục 2 của Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/04/2021;
  • Bản cam kết hỗ trợ kinh phí đối ứng từ các tổ chức (Đối với các đề tài yêu cầu kinh phí đối ứng);
  • Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, sử dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;
  • Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT;
  • 03 báo giá thiết bị/vật tư/hóa chất tiêu hao dự kiến mua phục vụ đề tài;

+ 01 USB ghi toàn bộ các nội dung trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ CVC. Hoàng Thị Kim Thu - Phòng QLNC (P220-C1; Tel: 02438692136) để được hướng dẫn cụ thể.

Tệp đính kèm: Biểu mẫu ; Quyết định và danh mục ; Thông tư 11/2016

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây