Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022

Thứ ba - 11/05/2021 15:12
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1759/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/05/2021 của Bộ Giáo dc và Đào to v vic hướng dẫn tuyn chn t chc và cá nhân ch trì thc hin đề tài khoa hc và công ngh cp b đặt hàng thc hin t năm 2022 (được phê duyt ti Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được giao tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tính liêm chính học thuật trong các cở giáo dục”, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kính đề nghị lãnh đạo đơn vị phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị quan tâm đăng ký tham gia tuyn chn. T chc ch trì là Trường Đi hc Bách khoa Hà Nội.

Các Quyết đnh và công văn hướng dn ca B Giáo dc và Đào to được gửi kèm theo.

Cá nhân tham gia gửi h sơ tuyển chọn v Phòng Qun lý nghiên cu (QLNC) - P220-C1 trước 16 giờ ngày 26/05/2021.

Bộ Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Được niêm phong kín và gửi về Phòng QLNC (P220-C1) trước 16 giờ  ngày 26/05/2021 (Thứ tư).

  2. Trang thông tin bên ngoài: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và danh sách tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong.

  3. Tài liệu bên trong niêm phong:

+Bản cứng: 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký và 07 bản copy gồm:

  1. Thuyết minh đề tài: theo mẫu 6 của Phục lục 1 - Thông tư s 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 ca B trưởng B Giáo dc và Đào tạo;

  2. Bảng dự toán chi tiết các khoản chi: theo Hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục của Công văn số 1759/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/05/2021;

  3. Bản cam kết hỗ trợ kinh phí đối ứng từ các tổ chức (Nếu có);

  4. Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

  5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài:  theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT;

  6. 01 USB ghi toàn bộ các nội dung trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ CVC. Hoàng Thị Kim Thu - Phòng QLNC (P220-C1; Tel: 02438692136) để được hướng dẫn cụ thể.

Tệp đính kèm: Quyết định và công văn hướng dẫn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây