Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí năm 2021 của PTN trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit

Thứ năm - 13/05/2021 15:10
Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí năm 2021 của PTN trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit

Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BGDDT ngày 07/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí năm 2021 của PTN trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozite - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kính đề nghị lãnh đạo đơn vị phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị quan tâm đăng ký tham gia tuyn chn. T chc ch trì là Trường Đi hc Bách khoa Hà Ni.

Cá nhân tham gia gi h sơ tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN v Phòng Qun lý nghiên cu (QLNC) - P220-C1 trước 16 giờ thứ hai ngày 17/05/2021.

 

Đối với đề tài KHCN:

Bộ Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây:

  1. Được niêm phong kín và gửi về Phòng QLNC (P220-C1) đúng hạn.
  2. Trang thông tin bên ngoài: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và danh sách tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong.
  3. Tài liệu bên trong niêm phong:

+Bản cứng: 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký và 06 bản copy gồm:

  1. Thuyết minh đề tài: theo mẫu 6 của Phục lục 1 - Thông tư s 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to;
  2. Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (định mức Theo QĐ 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  3. Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (Nếu có);
  4. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài:  theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT;

Tệp đính kèm: Quyết định 1472

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây